Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda.

Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.

Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering, extern finansiering och interna utvecklingsprocesser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?