Camping

Campingplatser finns på Trelleborg Strand vid Dalabadet och på Skateholms Camping vid Beddingestrand.

Dalabadets Camping i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Dalabadets Camping i Trelleborg

Trelleborg Strand

Campingen finns på Dalabadet 2,5 kilometer öster om Trelleborgs centrum. Campingområdet är bevuxet med träd och buskar och ligger vid badstranden. Här finns elplatser med kabel-TV, servicebyggnad och affär.

På intilliggande friluftsområde finns lekplatser, tennisbanor och brygga. I anslutning till campingplatsen finns även restaurang med fullständiga rättigheter.

Ny arrendator till Dalabadet 2019

1 maj 2019 tar Trelleborg Strand över Dalabadets camping i östra Trelleborg. Företaget har efter upphandling tilldelats ett tjugoårigt avtal med Trelleborgs kommun om att driva och utveckla campingplatsen.

Trelleborg Strand planerar att investera mellan tio och femton miljoner under anbudstiden, varav drygt fem miljoner de närmaste fem åren. I planen ingår översyn av elsäkerhet och teknik, renovering av byggnader, miljöstation, aktivitetsområde, upprustning av campingstugorna och fler platser med tillgång till vatten och avlopp.

Företaget har ambitionen att utveckla campingen till en fyrstjärnig anläggning inom tre år. Idag saknar Dalabadet den här kvalitetsmärkningen.

Åtgärder för att öka attraktiviteten

Samtliga stugor nu är helrenoverade och servicehuset ska renoveras fram till säsongsöppningen för campingen den 1 juni, där utöver har kommunen genomfört ett antal åtgärder för att höja attraktiviteten, bland annat har man klippt ner buskage, öppnat upp vyn mot havet och iordningställt skyltar. Det kommer även att installeras ny belysning på området.

Tillsammans med arrendatorn kommer kommunen att fortsätta utveckla Dalabadets camping, med omnejd, under avtalsperioden, för att skapa en attraktiv turism och besöksnäring.

Skateholms Camping

Skateholms Camping är en barnvänlig familjecamping som ligger vid Beddingestrand. Campingen har öppet från 15 april till 30 september. Skateholms Camping utarrenderas av Trelleborgs kommun till Thomas och Pia Larsson som är campingvärdar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?