Priser på Badhuset

Entréavgift gäller för entré på Badhuset även för den som inte badar. Priserna gäller från och med 1 januari 2018 med reservation för eventuella ändringar.

Flergångskort gäller för en eller flera personer per dag och varar i två år. Flergångskortet kan därefter inte förlängas.

Årskorten är personliga, men gäller för obegränsat antal bad, det vill säga att du kan bada flera gånger per dag.

Åldersgränserna gäller kalenderår, vilket till exempel betyder att ett barn räknas som ungdom från och med det år som barnet fyller 7 år.

Taxor och avgifter 2018

Barn 3-6 år

Enkel 15:-
10 kort 90:-
25 kort 200:-
Årskort 500:-

Ungdom 7-20 år

Enkel 30:-
10 kort 210:-
25 kort 500:-
Årskort 1400:-

Vuxen 21 år och äldre

Enkel 70:-
10 kort 465:-
25 kort 1030:-
Årskort 2700:-

Familj (2 vuxna och 3 barn)

Enkel 140:-
10 kort 1050:-
25 kort 2360:-

Morgonbad

Gäller endast på anslagna tider
Vuxen 50:-
Ungdom 25 :-
Vuxen 10 kort 410 :-
Vuxen 25 kort 900:-

Pensionärsbad

Enkel 45:-
10 kort 370:-
25 kort 895:-

Turk- och Relax

Enkel 90:-
Tillägg vid årskort / flerbadskort 40:-
10 kort 770:-
25 kort 1795:-

Varmvattenbassäng

Pris utöver entréavgift
Barn 0-6år Gratis
Ungdom 7-20 år  10:- (endast i vuxens sällskap)
Vuxen 20:-
10 kort 130:-

Vattengympa Drop in

Pris utöver entréavgift
Enkel 25:-
10 kort 130:-

Vattengympa

Terminsavgift 900:-

Babysim 0-2 år

Terminsavgift 1150:-

Minisim 2-4 år

Terminsavgift 1150:-

Simskola 5 år och äldre

Terminsavgift 980:-

Vuxensimskola 21 år och äldre

Terminsavgift  1150:-

Sommarsimskola

Exklusive buss 730:-
Inklusive buss 880:-

Flerbadskort, tillägg från och med 2018

Fritidsnämnden beslutade 13 juni följande tillägg till taxor och avgifter från och med 2018 för flerbadskort på Badhuset: För badgäster som har flerbadskort erbjuds ett tillägg på 40 kronor per tillfälle för entré till turk- och relaxavdelningen.

Taxor och avgifter 2018

Badhusets taxor har jämförts med närliggande badhus och har marknadsanpassats vilket innebär att en stor del av taxorna inte höjs. Fritidsnämnden beslutar endast justering när det gäller enkel entré vuxen, enkel entré familj, 25-kort vuxen, 25-kort familj, morgonbad enkel, morgonbad 10-kort, morgonbad 25-kort, vattengympa enkel, vattengympa 10-kort, babysim, minisim, simskola, sommarsimskola samt hyra av bassänger.

Ett tillägg beslutas även när det gäller entréavgift till varmvattenbassängen för enkel ungdom. Tillägget beslutas till 10 kronor.

Övriga taxor beslutas följa nämndens tidigare beslut om uppräkning med 2,5 procent årligen. Vid behov har taxorna justerats till jämna noll eller fem kronor.

Taxor och avgifter 2018  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?