Trelleborgsmiljonens jämställdhetspris

10 000 kronor kommer att delas ut till en förening i Trelleborgs kommun som aktivt gjort insatser för ett mer jämställt idrottsliv i Trelleborg!

Jämställt Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Jämställt Trelleborg

Med anledning av den fokus som fritidsnämnden i Trelleborgs kommun haft på jämställdhet inom idrotten under 2015 kommer ett pris att delas ut till en förening i Trelleborgs kommun som aktivt gjort insatser för ett mer jämställt idrottsliv i Trelleborg.

Syfte

Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera arbetet för jämställdhet inom idrotten i Trelleborg. Priset ska lyfta fram initiativ och metoder som uppmärksammat och stärkt jämställdhet inom kommunens idrottsliv.

Kriterier och exempel på initiativ som kan premieras

• insatser som ökat kunskaper om jämställdhet inom idrotten.
• insatser som synliggjort och motverkat orättvisa och som syftat till att bryta stereotypa könsmönster.
• insatser som motverkar diskriminering och kränkning på grund av kön.
• insatser som visar på utveckling av den egna föreningen som minskar orättvisor på grund av kön.
• ledarskapsinsatser som markerar vikten av jämställdhet.

Nomineringsförfarande

22 november var sista dag att lämna in nomineringar.

Beslut om vinnare av priset tas av en jury bestående av fritidsnämndens ordförande, kultur- och fritidsförvaltningens chef, enhetschef fritidsenheten, utvecklingssamordnare fritidsenheten och representant från föreningslivet.

Nominerade föreningar

Följande föreningar har nominerats till Trelleborgsmiljonens jämställdhetspris: Trelleborg Judo, Trelleborgs Ryttarförening, Athletic Kraftklubb, Pingvin Rugby Club , Trelleborgs Sportskytteklubb och Bosniska Fotbollsklubben Behar.

Prisutdelning

Priset delas ut samband med avslutningen av Trelleborgsmiljonen den 5 december i Malmrossalen. Priset består av en prissumma på 10 000 kronor och ett diplom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?