Kommunalt och ideellt medskapande

Den 11 mars arrangerades en träff i Eslöv om Kommunalt och Ideellt Medskapande (KIM).

Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Ulf Bingsgård (m), och föreningsrådets ordförande Sonny Spurr medverkade och berättade om Trelleborg Tillsammans för intresserade åhörare från kommuner och föreningar i Skåne.

Trelleborg var väl representerat i övningarna om fortsatt samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. Kultur- och fritidsförvaltningarnas chef Jörgen Flink och Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Rune Brandt deltog aktivt i dialogen tillsammans med tjänstemän från flera olika förvaltningar.

Om du är intresserad av att följa KIM-projektet och få reda på vad som händer nationellt, kan du läsa mer på deras hemsida eller på Facebook. På det regionala planet är det Social Ekonomi Skåne som är kontaktväg.

Dokumentation från träffen i Eslöv

Hjälpte informationen på den här sidan dig?