Kultur och fritid för dig som behöver extra stöd

Kultur- och fritidsutbud i Trelleborgs kommun som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla, även för dig som behöver extra stöd.

Bowling på Söderslättshallen för personer med funktionsnedsättning
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bowling på Söderslättshallen för personer med funktionsnedsättning

Föreningsregister

I Trelleborgs kommuns föreningsregister finns cirka 220 föreningar varav 11 som anger att de har verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Föreningarna ansvarar själva för att uppgifterna i föreningsregistret är uppdaterade.

Kontaktuppgifter till respektive förening finns i föreningsregistret.

Fritidsgårdsverksamhet, bowling, innebandy, vattengymnastik, boule och gymnastik

Exempel på verksamhet i Trelleborgs kommun för dig med funktionsnedsättning:

Kultur och fritid för dig som behöver extra stöd. (PDF-dokument, 437 kB)

Gasverkets fritidsgårdsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Återkommande informationsmöten för föreningar

Har er förening eller organisation verksamhet för personer med funktionsnedsättning? Vill ni kanske starta verksamhet för personer som behöver extra stöd eller erbjuda befintliga medlemmar extra hjälp vid behov? Kultur- och fritidsförvaltningen svarar gärna på era frågor och kommer med goda råd och tips!

Kultur- och fritidsförvaltningen inbjuder till informationsmöten för föreningar om kultur och fritid för personer som behöver extra stöd. Fritidskonsulent från Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne berättar om sitt arbete med personer med funktionsnedsättning.

Trelleborgs kommuns tillgänglighetssamordnare besvarar frågor om tillgänglighet. Idrottsanläggningar och hallar är till stor del tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och arbete pågår med ständig förbättring.

Skåneidrotten informerar om hur de kan hjälpa och stötta idrottsföreningar i utveckling av verksamhet för personer med någon funktionsnedsättning.

Ledarutbildning för funktionärer och ledare i anpassad idrott.

Medverkande föreningar

Aktiv Ungdom, Korpen Trelleborg, LSS, Palmstaden Handikappbowlingklubb, Palmstaden Innebandyklubb, Trelleborg Judo, Trelleborgs Simsällskap, Träningscentret, ABF, Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan har medverkat på dessa informationsmöten om kultur och fritid för alla. Man är överens om att fortsätta samarbeta och utbyta erfarenheter gällande personer som behöver extra stöd.

Aktiviteter för föreningar

Vill ni vara med på en halv friluftsdag med prova-på-aktiviteter för särskolan? Skåneidrottens Mobila Idrottsteam finns med som resurs och förebild vid utbildning, föreläsning, samtal, planering och genomförande av olika slags projekt som idrottsdagar, skolsamverkan med mera. MIT består av personer med olika kunskaper och erfarenheter kring idrott och funktionsnedsättning.

Har ni andra idéer eller önskemål? Hör gärna av er!

Vill ni komma till Gasverkets fritidsgårds söndagsöppet och presentera er verksamhet? Välkomna!

Kultur och fritid för alla

Från och med 2013 finns i Trelleborgs kommun ett målprogram för tillgänglighet, där ett av målen är att allt fritids- och kulturutbud som omfattas av kommunalt stöd ska vara öppet och tillgängligt för alla, även för dig som behöver extra stöd.

Målprogram för tillgänglighet. (PDF-dokument, 782 kB)

Bristen kan vara stor när det gäller integrerade aktiviteter där barn med och utan funktionsnedsättning möts på samma villkor. Här finns behov av att utveckla fungerande rutiner och metoder för att skapa aktiviteter som fungerar för alla.

Tillgänglighet

I samarbete med Trelleborgs kommuns tillgänglighetssamordnare kommer tillgängligheten på samtliga idrottsanläggningar att kontrolleras.

Är era lokaler tillgänglighetsanpassade? Vilka åtgärder behövs? Meddela gärna era synpunkter och önskemål!


Hjälpte informationen på den här sidan dig?