Frågor om nöjdhet i samverkan

Hur nöjd är din förening med samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen? Svara gärna på några enkla frågor i enkät om nöjdhet.

Palm och Trelleborgs kommuns flagga
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Palm och Trelleborgs kommuns flagga

Din förenings röst är viktig, en röst som ger oss underlag att fokusera, prioritera och utveckla områden som ni föreningar anser att vi behöver arbeta vidare med. Era svar leder också till bättre service och stöd till er.

Denna enkät syftar till att öka kunskapen om vad kommunens föreningar tycker om samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar, samt hur vi ska arbeta för att utveckla samverkan och våra gemensamma verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för stärkt och ökad samverkan med ideel sektor och medborgare i kommunen. Nämnden har beslutat i sina respektive verksamhetsplaner 2019 att mäta andel föreningar som är nöjda med samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar.

Denna enkät gäller samverkan och inte det ekonomiska bidrag som kultur- och fritidsnämnden delar ut till föreningslivet i kommunen.

Svara här på enkäten

Enkäten är digital och skickas via e-post till samtliga föreningar som finns registrerade i Trelleborgs kommuns föreningsregister. Det går också att registrera sina svar via direktlänk. Direktlänk till enkäten.

Vi hoppas att så många föreningar som möjligt svarar på denna enkät, en enkät per förening eller idrottsgren inom en förening.

Enkäten gäller föreningens samlade åsikter, och inte en enskild medlems personliga åsikt. Diskutera enkäten med övriga medlemmar i föreningen innan ni skickar in ert svar.

Vi kommer att återkoppla resultatet. Tack på förhand!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?