Frågor om nöjdhet i samverkan

Kulturnämnden och fritidsnämnden arbetar för stärkt och ökad samverkan med ideel sektor och medborgare i kommunen. Nämnderna har beslutat i sina respektive verksamhetsplaner 2018 att mäta andel föreningar som är nöjda med samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen
och föreningar.

Denna enkät syftar till att öka kunskapen om vad kommunens föreningar tycker om samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar, samt hur vi ska arbeta för att utveckla samverkan och våra gemensamma verksamheter.

Denna enkät gäller samverkan och inte det ekonomiska bidrag som fritidsnämnden och kulturnämnden delar ut till föreningslivet i kommunen.

Din förenings röst är viktig, en röst som ger oss underlag att fokusera, prioritera och utveckla områden som ni föreningar anser att vi behöver arbeta vidare med. Era svar leder också till bättre service och stöd till er.

Enkäten är digital och skickas via e-post till samtliga föreningar som finns registrerade i Trelleborgs kommuns föreningsregister.

Vi hoppas att så många föreningar som möjligt svarar på denna enkät, en enkät per förening eller idrottsgren inom en förening.

Enkäten gäller föreningens samlade åsikter, och inte en enskild medlems personliga åsikt. Diskutera enkäten med övriga medlemmar i föreningen innan ni skickar in ert svar.

Förhandsgranskning av enkäten. (PDF-dokument, 97 kB)Se alla frågor här innan du svarar.

Vi kommer att återkoppla resultatet.

Tack på förhand!

Klicka här för att öppna enkäten

Länk: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=62L2YYUZCJ12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?