Redovisning föreningsbidrag

Utbetalda föreningsbidrag som enligt beslut ska redovisas på webben redovisas här. Vid stickprovskontroll ska fakturakopior uppvisas.

Personuppgifter

Vid redovisning samtycker föreningen till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas vid redovisningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!