Uppföljning av Landsbygdsmiljonen

Under åren 2015-2018 har Landsbygdsmiljonen utlyst medel för ideella föreningar och andra sammanslutningar.

Redovisning av beviljade medel ska göras här efter avslutat projekt dock senast sex månader efter utbetalning. För investeringsstöd redovisas dessutom om investeringen har genomförts och betalats.

Ej redovisade bidrag kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldig och diskvalificerad från nästa års ansökningsperiod. Redovisning ska göras även om projektet inte är avslutat.

Trelleborgs kommun kommer att följa upp hur Landsbygdsmiljonen använts genom en enkät till
alla föreningar som tagit emot bidrag 2018. Medverkan i uppföljningen är obligatorisk. Föreningen kommer att få ett meddelande när det är dags att fylla i enkäten.

Om föreningen lägger upp bilder med koppling till beviljat projekt på sociala medier vill vi att ni ”taggar” bilden med #Trelleborgskommun och #Landsbygdsmiljonen.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?