Kulturbidrag 2016

Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 februari om fördelning av kulturstöd 2016. Kulturnämnden har 540 000 kronor att fördela till kommunens samlade kulturföreningsliv.

Kulturarrangemang i Trelleborg
Foto: Annika Eriksdotter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kulturarrangemang i Trelleborg

Kulturnämnden har beslutat att fördela 540 000 kronor i kulturbidrag 2016 enligt nedan i enlighet med det regelverk som finns för bidragshanteringen med syfte att skapa bredd och kvalitet.

Kvar i potten att fördelas under året

Av de pengar som inte redan har delats ut av kulturnämnden återstår 34 000 kronor för kulturföreningar att söka löpande under året.

Ansökningsblankett för kulturbidrag (PDF-dokument, 218 kB)

Konstverksamhet

För att säkerställa denna kulturyttring satsas 32 000 kronor på dessa föreningar.
Ett särskilt avtal skall göra med Söderslätts Konstförening för deras verksamhet i Axel Ebbes Konsthall.
Andra satsningar på konst som inte inryms i ovanstående pott är museets och Axel Ebbes egna konstutställningar som hanteras inom museets driftsram.

Kulturfestivaler

Att stödja olika kulturfestivaler ser nämnden som en viktig parameter för att skapa bredd och kvalitet. Därför satsas 123 000 kronor för denna typ av event.
Viktigt att nämna är att kommunen på andra sätt stöttar många av dessa event via stöd från andra förvaltningar i form av material, tjänster etcetera.

Museala-, hembygds- och mölleföreningar

För att stimulera dessa har nämnden beslutat satsa 31 000 kronor.
Andra satsningar som görs utöver ovanstående är bland annat samverkansavtalet med Gamla Trelleborg rörande Borgquistska hattmuseet samt lokalkostnader för Sjöfartsmuseet och Gamla Trelleborg.
Dessutom har kommunstyrelsen avsatt 750 000 kronor för landsbygdsutveckling som föreningar kan söka bidrag från.

Musikföreningar

För att stimulera dessa har nämnden beslutat satsa 62 000 kronor.
De flesta av musikföreningarna kommer att få de mesta av sitt stöd via satsningen på "Sommar i Stadsparken" se nedan.

Sommar i Stadsparken

I denna satsning ingår all form av scenisk kultur. Musik, dans, teater och film kan passa i programmet.
Nämnden avsätter 120 000 kronor på detta och det innefattar förutom rent ekonomiskt stöd till de medverkande föreningarna också STIM-avgifter, tillstånd, PR- och Marknadsföring, scenisk teknik och fri scen.
Minst 13 måndagskvällar skall fyllas med kultur och förvaltningen via sin Kultur- och Evenemangsenhet får i uppdrag att arbeta fram hela konceptet inkl. fördela pengarna till de olika aktörerna. Aktörerna kan i mån av plats vara andra än de bidragsberättigade föreningarna.

Teater, drama och dans

För att på ett särskilt sätt ta ansvar för denna konstform satsar nämnden 138 000 kronor i bidrag och stöd till dessa.
Ett särskilt avtal skall göras med Trelleborgs Riksteaterförening där även lokalhyrorna skall regleras.
Trelleborgsrevyns sommarlustspel skall även det omfattas av ett särskilt avtal.
Viktigt att nämna är att nämnden även gör andra teatersatsningar utöver denna pott i form av egna arrangemang för barn- och unga samt Kultur- och Evenemangsenhetens inköpta föreställningar från bland annat Skånska Operan.

Övrigt stöd

Förutom stöd i rena pengar stödjer kulturnämnden kulturföreningslivet med bland annat gratis repetitionslokaler och förråd, subventionerade lokalhyror, scenteknisk hjälp, gratis utescen, scenvagn, PR och marknadsföring via evenemangskalender och webb. information och utbildning, stöd och hjälp, råd, fix och trix.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?