Bidrag till sociala föreningar och pensionärsföreningar

Kulturnämnden hanterar även föreningsbidrag som inte är kopplade till kulturbidragen. Det är stöd till studieorganisationer, stöd till sociala föreningar och stöd till pensionärsföreningar.

Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben. Från och med 2017 gäller detta även kulturnämndens bidrag.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna.

Den som istället vill lämna in pappersansökan kan under en övergångsperiod göra det om särskild anledning finns. Ansökan och bilagor kan även skickas digitalt med e-post. Blanketter finns på vår självbetjäningssida och hos kultur- och fritidsförvaltningen. Årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och era medlemmar. Bifoga gärna medlemsregister.

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Kriterier för samtliga föreningar som söker kommunala bidrag

 • ska vara en registrerad förening med stadgar och annat som styrs av föreningslagen.
 • ska ha sitt säte och sin verksamhet i Trelleborgs kommun.
 • bör tillhöra en riksorganisation.
 • ska ta ut en årlig medlemsavgift på lägst 50 kronor för deltagare i verksamheten.

Föreningen ska arbeta aktivt för

 • rekrytering av nya medlemmar.
 • för allas lika villkor.
 • för föreningens fysiska och sociala tillgänglighet.

Erforderliga handlingar ska bifogas aktuell ansökningsblankett

 • föregående års verksamhetsrapport.
 • kassa- och revisionsrapport.
 • budget för kommande år.
 • verksamhetsplan för kommande år.
 • medlemsförteckning.

Dessutom gäller följande

 • Inga bidrag till vänorganisationer beviljas.
 • Inga bidrag till paraplyorganisationer beviljas.
 • Redan beviljade räntebidrag betalas ut enligt tidigare mönster.
 • Brottsoffer- och kvinnojouren följer de regelverk som fullmäktige har beslutat.

Pensionärsföreningar och sociala föreningar ska utöver ovanstående

 • bedriva socialt värdefull ideell verksamhet.
 • vara demokratiskt uppbyggd och inte bedriva partipolitik eller enbart religiös verksamhet.
 • ha minst 20 bidragsberättigande medlemmar.
 • Pensionärsorganisationernas bidrag baseras på en fast bidragspott som fördelas proportionellt.
 • mellan ansökande organisationer utifrån antalet medlemmar.

Sociala föreningar har följande tilläggskriterier

Tredje parts nytta skall vara tydlig och redovisas årligen genom

 • Antal medlemmar.
 • Antal verksamhetsrelaterade sammankomster (ej styrelsemöten).
 • Föreningen kan enbart få bidrag för verksamhet som riktar sig till boende i Trelleborgs kommun.
 • För att en förening ska kunna erhålla bidrag ska denna vara ett viktigt alternativ eller komplement till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 20 januari för sociala föreningar.
Sista ansökningsdatum är 28 februari för pensionärsföreningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?