Fritidsnämndens särskilda satsningar 2015

Fritidsnämnden har 2015 erhållit 1,8 miljoner kronor för särskilda satsningar. Nämnden beslutade att fördela dessa enligt följande: flickidrott en miljon kronor, ridsport 500 000 kronor, satsningar för att bredda utbudet för personer med funktionsnedsättningar 100 000 kronor, barn- och ungdomstävlingar och arrangemang 100 000 kronor, familjefriluftsdag 50 000 kronor och föreningsutbildning 50 000 kronor.

Alla kan gympa!
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Alla kan gympa!

Trelleborgsmiljonen

Fritidsnämnden har fått en miljon kronor av Kommunfullmäktige för att under 2015 göra insatser för att skapa lika villkor för tjejer och killar att delta i idrottslivet i Trelleborg. Läs mer här om Trelleborgsmiljonen.

Ridsport, 500 000 kronor

Kyrkoköpinge Ridklubb - Paddockbelysning
Kyrkoköpinge Ridklubb - Akuta åtgärder på stallbyggnaden
Rinnehills Ryttarförening - Åtgärder i befintligt ridhus
Sydslättens Ryttarförening - Konsumtionsavgifter
Sydslättens Ryttarförening - Renovering ridhusbelysning
Trelleborgs Ryttarförening - Ny ridhusbevattning samt fräsning och harvning av båda ridhusen
Trelleborgs Ryttarförening - Akuta åtgärder på byggnader
Trelleborgs Ryttarförening - Renovering av hagar
Trelleborgs Ryttarförening – Konsumtionsavgifter. Trelleborgs kommun har därefter tagit över abonnemangen för el, vatten och sopor.

Trelleborgs kommun har även tagit över abonnemangen för el, vatten och sopor för Kyrkoköpinge Ridklubb.

Från Trelleborgsmiljonen har även bidrag beviljats till Trelleborgs Ryttarförening - Bidrag till tävlingsarrangemang och ombyggnad av spiltor till boxar i stall.

Från särskild satsning på idrott för funktionshindrade har även bidrag beviljats till Trelleborgs Ryttarförening - Ledarutbildning samt anpassad specialutrustning.

Barn- och ungdomstävlingar och evenemang, 100 000 kronor

  • IFK Trelleborg Fotbollsklubb - Tjejtrampen 13 september.
  • Trelleborg Basket - Basketturnering.
  • Team Trelleborg Triathlon - Trelleborg Aquathlon 5 juni.
  • Trelleborgs Fotbollsförening - Spontanfotboll / Öppet Hus fyra fredagskvällar klockan 20-24.
  • Trelleborg Gymnastics and Dance - Tävlingsdag och läger.

Idrotts- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, 100 000 kronor

  • Daglig Verksamhet LSS - Idrottsdag 4 juni. Medverkande föreningar: Palmstaden Handikappbowlingklubb, Palmstaden Innebandyklubb, Aktiv Ungdom, Trelleborg Judo och IFK Trelleborg Friidrott.
  • Trelleborgs Fotbollsförening - Prova-på-fotboll för personer med funktionsnedsättning vid 5 tillfällen september - oktober.
  • Bedinge Golfklubb - Golfmoped.
  • Trelleborgs Ryttarförening - Ledarutbildning, samtalsförstärkare och specialutrustning för personer med funktionsnedsättning.
  • Ledarutbildning 23 september för funktionärer och ledare i anpassad idrott - Kultur- och fritidsförvaltningen.

Familjefriluftsdag, 50 000 kronor

Familjefriluftsdag i Albäck 24 oktober med föreningsaktiviteter och invigning av matteslinga.

Föreningsutbildning, 50 000 kronor

Sponsorutbildning 28 april i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

Barn- och ungdomstävlingar och evenemang 100 000 kronor

Detta bidrag avser att ge idrottsföreningar i Trelleborg möjlighet att genomföra föreningsanknutna barn- och ungdomstävlingar och evenemang som medför fler aktiviteter för Trelleborgarna. Bidraget ska uppmuntra föreningarna till att hitta nya evenemang för att engagera barn- och unga i idrottslivet. Vidare så ska bidraget medverka till att locka till sig fler besökare till Trelleborgs kommun.

Villkor

Bidrag kan beviljas föreningar verksamma i Trelleborg som följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.

Varje tävling eller evenemang kan beviljas max 25 000 kronor efter beslut av Kultur- och fritidsförvaltningen i varje enskilt fall. Det ska tydligt framgå i all marknadsföring och annan utåtriktad information att evenemanget får bidrag av Trelleborgs kommun.

För att beviljas bidrag ska evenemang vara tillgängligt för alla Trelleborgs medborgare, evenemanget ska rikta sig primärt till barn och ungdomar och det ska tydligt framgå hur bidraget tillfaller såväl pojkar som flickor. Tävlingar och evenemang där flera föreningar samverkar premieras i ansökningsförfarandet.

Bidraget kan inte beviljas för:

Fester, högtider eller jubileumsfester.
Föreningens/organisationens ordinarie verksamhet.
Lön avsedd för projektledning.
Mat och dryck.
Redan etablerade årligt återkommande evenemang.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj 2015, varpå svar kommer att meddelas senast den 15 juni 2015. Evenemang kan starta tidigast den 1 juli 2015 och skall vara genomfört och slutrapporterat senast den 31 december 2016.

Till ansökan bifogas

• Verksamhetsbeskrivning av evenemang.
• Information om hur tävlingen, evenemanget bidrar till ett rikare idrottsliv i Trelleborg.
• Budget.
• Uppgift om bidrag söks från annan bidragsgivare.

Redovisning

Redovisning ska inkomma till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutat evenemang och ska innehålla följande information:

• Ekonomisk redovisning, eventuellt outnyttjade medel återbetalas
• Deltagarantal, uppdelat på pojkar och flickor samt ålder
• Uppskattat publikantal, uppdelat på uppskattning av andel pojkar och flickor/män och kvinnor
• Hur evenemanget nådde upp till målen ställda i verksamhetsbeskrivningen

Idrotts- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar

100 000 kronor

Alla kommuninnevånare, oberoende av psykiska eller fysiska förutsättningar, skall ha möjligheten att kunna delta i föreningsverksamhet. Inom fritid- och idrottsområdet finns det möjligheter att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar gällande förebyggande hälso- och friskvård.

Bidraget kan sökas för att

• göra det möjligt för föreningar att kunna erbjuda verksamhet för personer med funktionsnedsättningar för att bredda utbudet av aktiviteter för denna målgrupp.
• engagera personer med funktionsnedsättningar i prova-på-aktiviteter.
• tillgänglighetsanpassa sin verksamhet/anläggning/lokal.
• bekosta utbildningar av ledare/verksamma i föreningar gällande tillgänglighet och idrott för personer med funktionsnedsättningar.

Villkor

Bidrag kan beviljas föreningar verksamma i Trelleborg som följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.

Varje aktivitet eller åtgärd kan beviljas max 25 000 kronor. Bidrag kan beviljas med upp till 100% av godkända kostnader efter beslut av Kultur- och fritidsförvaltningen i varje enskilt fall.

För att beviljas bidrag ska verksamheten vara tillgängligt för alla Trelleborgs medborgare, aktiviteten ska rikta sig primärt till personer med funktionsnedsättningar och det ska tydligt framgå hur bidraget tillfaller såväl pojkar som flickor, män och kvinnor. Aktiviteter där flera föreningar/ organisationer samverkar premieras i ansökningsförfarandet.

Bidraget kan inte beviljas för:

Fester, högtider eller jubileumsfester.
Föreningens/organisationens ordinarie verksamhet.
Lön avsedd för projektledning.
Mat och dryck.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj, varpå svar kommer att meddelas senast den 15 juni. Aktiviteterna/åtgärderna kan starta tidigast den 1 juli och skall vara avslutade och slutrapporterade senast den 31 december 2015.

Till ansökan bifogas

• Verksamhetsbeskrivning av aktiviteterna/åtgärderna.
• Information om hur aktiviteterna bidrar till ett rikare fritidsliv för personer med funktionsnedsättningar i Trelleborg.
• Budget.
• Uppgift om bidrag söks från annan bidragsgivare.

Redovisning

Redovisning ska inkomma till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 dagar efter avslutad aktivitet/åtgärd och ska innehålla följande information:

• Ekonomisk redovisning, eventuellt outnyttjade medel återbetalas
• Deltagarantal, uppdelat på pojkar och flickor, män och kvinnor samt ålder
• Hur aktiviteten/åtgärden nådde upp till målen ställda i verksamhetsbeskrivningen

Hur söks bidraget?

Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på webben. Det går också bra att skicka ansökan via e-post till kulturfritid@trelleborg.se.

Redovisningsblankett

Redovisningsblankett (PDF-dokument, 406 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?