ANDT-strategi för föreningar

Kultur- och fritidsnämnden och kommunens alkohol- och drogförebyggande samordnare arbetar tillsammans med föreningar gällande ANDT-strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

En trygg och säker miljö

Kultur- och fritidsnämnden engagerar sig i antidrogarbetet som handlar om föreningars sociala miljö, ansvar, trovärdighet och påverkan på resultaten. Genom att enas om vilka regler som ska gälla för doping, alkohol, narkotika och tobak inom föreningsarbetet skapas en trygg och säker miljö för barn och ungdomar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?