Administrativt bidrag

Nu kan din förening ansöka om administrativt bidrag för att anställa en person med arbetshinder.

Vad är administrativt bidrag?

Bidraget syftar till att stimulera föreningslivet i Trelleborg samtidigt som det skapar möjligheter för personer med arbetshinder som har försörjningsstöd att få anställning.

För föreningens del innebär bidraget att, man förutom anställningsstödet från arbetsförmedlingen, kan söka ytterligare max 3000 kronor från Trelleborgs kommun för att täcka lönekostnader för en anställd som har ett arbetshinder.

För vem gäller bidraget?

Personen som anställs ska ha:

  • försörjningsstöd
  • arbetshinder och beslut om anställningsstöd från Arbetsförmedlingen

Vem kan söka?

Alla föreningar i Trelleborgs kommun kan ansöka om det administrativa bidraget.

Ansökan ska innehålla

  • Föreningens namn och kontaktuppgifter
  • Kort beskrivning av verksamheten
  • Namn, personnummer, tjänstgöringsgrad och titel för den person ansökan gäller
  • Kort beskrivning av de arbetsuppgifter som den anställde kommer att utföra
  • För vilken period ansökan avser

Ansökan skickar du till:

eller
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 63
231 21 Trelleborg

Skriv i ämnesraden/Märk kuvertet med Administrativt bidrag

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker genom att föreningen fakturerar Trelleborgs kommun. Kopia på lönespecifikation måste bifogas fakturan.

Fakturan ställs till:
Trelleborgs kommun
Box 173
231 23 Trelleborg
Referens: 5160

Hjälpte informationen på den här sidan dig?