Föreningsbidrag, stöd och stipendier

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler.

Söka bidrag på webben
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söka bidrag på webben

Bidragsberättigade föreningar kan själva göra sin ansökan på webben.

Gör så här

1. Logga in i föreningsregistret och godkänn era föreningsuppgifter innan webbansökan påbörjas. För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Registrera webbansökan. Använd samma användarnamn och lösenord som till föreningsregistret.

Detaljerad instruktion för hur du söker föreningsbidrag. (PDF-dokument, 644 kB)

Bidragsberättigade föreningar laddar själva upp sina årsmötesdokument i föreningsregistret– då finns all dokumentation samlad på rätt ställe till bidragsansökningarna. Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhets-, revisions- och kassaberättelse ska bifogas ansökan. Föreningsregistret ska uppdateras med uppgifter om er styrelse och antal medlemmar.

Verksamhetsbidrag Sociala föreningar 2019

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 10 april, §32 att bevilja verksamhetsbidrag till sociala föreningar enligt nedan:

FUB i Trelleborg 60 000 kronor
RSMH 100 000 kronor
Brottsofferjouren Trelleborg 45 000 kronor
Kvinnojouren 45 000 kronor
Sällskapet Länkarna Hyresbidrag 51 000 kronor
Sällskapet Länkarna 75 000 kronor
Föräldraföreningen mot narkotika FMN 51 000 kronor
Synskadades Förening 10 000 kronor
Svenska Ödemförbundet Skåne 10 000 kronor
Reumatikerföreningen i Trelleborg 10 000 kronor
Parkinsson Sydöst 3 500 kronor
Summa 460 500 kronor

Budget 610 000 kronor. Kvar att fördela 149 500 kronor varav 100 000 kronor beslutas överföras till arrangemangsbidragspotten. Kvar att fördela 49 500 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade även

att uppmana föreningarna att även ansöka om verksamhetsbidrag ungdomsverksamhet för sina aktiviteter enligt uppdaterade bidragsreglerna.

att föreningarna i all sin externa kommunikation ha med logga och text att de får stöd av Trelleborgs kommun. Redovisning sker via föreningens verksamhetsberättelse där det tydligt ska framgå hur bidraget har använts i verksamheten. Verksamhetsberättelsen ska skickas in senast 30 dagar efter det att årsmöte har avhållits.

att uppdra åt förvaltningen att informera föreningen om vilka möjligheter och villkor som finns gällande kommunalt föreningsbidrag.

att överföra 100 000 kronor från bidragspotten för sociala föreningar till arrangemangsbidragspotten. Antalet bidragsansökningar och föreningar inom sektorn frivillig social verksamhet har minskat samtidigt som fler ansöker om arrangörsstöd.

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag

Redovisning för föreningsbidrag

Personuppgifter

Vid registrering i föreningsregister och ansökan om föreningsbidrag ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i föreningsregistret och webbansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?