Nyhetsbrev från biblioteken!

Anmäl dig här till bibliotekens nyhetsbrev. Då får du ett e-postbrev med nyheter.

Björn Ranelid under biblioteksveckan.
Foto: Johanna Nordbring Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Björn Ranelid under biblioteksveckan.

Fyll i uppgifterna här nedan så tar vi med ditt namn på vår e-postlista.

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de per¬sonuppgifter som du lämnar för att administrera din anmälan till bibliotekets nyhetsbrev (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering). Det här handlar bara om anmälan, inte om själva nyhetsbrevet.

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår formulärdatabas. Dina personuppgifter kommer hanteras av Trelleborgs bibliotek.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nöd¬vändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behand¬lingen är Kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se .

Dina personuppgifter när det gäller anmälan till nyhetsbrevet sparas i maximalt 1 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförord¬ningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Anmäl dig till bibliotekens nyhetsbrev