Inköp eller fjärrlån?

Hittar du inte det du vill låna? Tipsa gärna oss! Tänk på att fylla i korrekta uppgifter för att ditt förslag ska behandlas.

Har vi inte boken på något av biblioteken i Trelleborg köper vi antingen in den eller så lånar vi den från ett annat bibliotek, ett s.k. fjärrlån.

Fyll i ett formulär om vad du vill ha så tar vi hand om ditt förslag:

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de per­sonuppgifter som du lämnar för att administrera dina inskickade bokinköpsförslag (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, bibliotekskortsnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår formulärdatabas Dina personuppgifter kommer hanteras av Trelleborgs bibliotek.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nöd­vändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behand­lingen är som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se . Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgif­ter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförord­ningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Typ av media. (obligatoriskt)
Jag vill beställa boken. (obligatoriskt)
Jag vill hämta boken vid den här enheten. (obligatoriskt)