Biblioteksplaner

Här hittar du biblioteksplanen för Trelleborgs kommun 2013 - 2017. Här finns även den nya planen för 2018 - 2021.

Framsidan på biblioteksplanen.
Foto: Jörgen Gånvall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Framsidan på biblioteksplanen.

Vad är en biblioteksplan?

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som ska tjäna som ett strukturerat verktyg för politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten.

Utsidan på Biblioteksplanen 2018 - 2021.

Biblioteksplanen antas för en fyraårsperiod har reviderats 2017. Därefter revideras den vart fjärde år. Arbetet med att uppfylla målen ska pågå kontinuerligt och kommer att utvärderas löpande. Utifrån biblioteksplanen formuleras en verksamhetsplan som syftar till att uppfylla de mål som är satta.

Här finns båda biblioteksplanerna:

Biblioteksplanen 2013 - 2017  (PDF-dokument, 1,6 MB)

Biblioteksplanen 2018 - 2021  (PDF-dokument, 3,7 MB)