Parkering i Smygehuk

På Trelleborgs kommuns parkeringar i Smygehuk är det 24-timmars parkering som gäller med undantaget av parkeringsplatserna vid rökeriet där 1-timmes parkering gäller (11 platser).

Karta med kommunens parkeringar
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta med kommunens parkeringar

Det finns även 2 stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Idag finns det möjlighet att parkera på den kommunala marken omedelbart öster om nerfarten till hamnen, samt längst i söder vid Utkiken. Husbilar hänvisas till parkeringen vid fyren.

Följ skyltning på plats i området. Stenar har lagts ut som markerar gränsen mellan det privata markområdet och det som kommunen äger. Turistbyrån informerar om vilka regler som gäller för de kommunala parkeringarna. På den privata parkeringen mellan väg 9 och Köpmansmagasinet är uppställning och camping med husbilar och husvagnar förbjudet.

Buss och cykel till Smygehuk

Den som vill ta sig till Smygehuk i sommar utan bil, har flera möjligheter. Skånetrafikens linjebuss 190 trafikerar udden på sin väg till och från Ystad. Det finns även cykelväg längs kusten. Och under perioden 25 juni till 19 augusti går det dessutom att åka gratis med den dubbeldäckade Londonbussen mellan Trelleborg och sydligaste udden.

Bakgrund till parkeringssituationen vid sydligaste udden

Förra året upphävde Länsstyrelsen den dispens som i många år gjort det möjligt att utnyttja det privatägda markområdet mellan väg 9 och Köpmansmagasinet, för parkering och camping. Tidigare har undantaget från strandskyddet beviljats eftersom Sveriges sydligaste udde Smygehuk, årligen drar till sig stora mängder besökare.

Inför årets turistsäsong försökte Trelleborgs kommun få till stånd ett köp eller arrendeavtal för det aktuella markområdet, för att på så sätt säkra tillgängligheten. Det visade sig dock vara omöjligt att nå en uppgörelse med fastighetsägaren. Inte heller Trafikverket medgav en lösning, då verket säger nej till att använda ett område nordväst om hamnen för personbilsparkering. Anledningen till avslaget är att utfart skulle ske till riksväg 9.

Mark – och miljödomstolen instämmer i Länsstyrelsens bedömning att uppställningsplatsen skulle uppfattas som en privat zon som utestänger de som inte använder husbilar eller husvagnar. Detta innebär att uppställning och camping med husbilar och husvagnar är förbjudet i det privatägda markområdet mellan väg 9 och Köpmansmagasinet.

I juli 2018 tog Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnds ordförande beslut om att ge dispens från strandskyddet. Om inte beslutet överklagas eller överprövas inom tre veckor vinner dispensen laga kraft och det blir tillåtet att parkera på platsen. Dispensen gäller i så fall för 2018 och 2019.

I dagsläget är det alltså förbud för både uppställningsplats eller camping, samt parkering på det privatägda markområdet mellan väg 9 och Köpmansmagasinet. Detta eftersom strandskyddsdispensen för parkering i området inte vunnit laga kraft ännu.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!