Byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på tomtmark. Om detta är omöjligt kan det bli aktuellt att använda gatumark.

Ansökan om detta ställs till polismyndigheten som därefter skickar till tekniska förvaltningen för yttrande.

Polisen tar ut en ansökningsavgift och gatuavdelningen avgift enligt gällande taxa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!