Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator

Ort

Beskrivning

Taborvägen Klagstorp Söderut från Storgatan (667)
Tallvägen Centralorten Från Glasbruksvägen österut och i båge norrut
Taxvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9) och i vinkel österut sedan söderut
Tegelbergavägen Alstad Väg 595, norrut från väg 101
Tegelbruksvägen Minnesberg Belägen mellan väg 108 och Gamla Minnesbergsvägen
Tegelslagaregatan Centralorten Österlid, från Timmermansgatan till Böckaregatan
Terminalsgatan Centralorten Västerut från Dalaleden
Thyras väg Centralorten Norrut från Kungavägen, i båge mot Danska vägen i väster
Timmermansgatan Centralorten Österlid, österut från Repslagaregatan
Timmervägen Klagstorp Söderut från Storgatan (667)
Timotejvägen Skegrie Västerut från Rödklövervägen
Tinggårdsvägen Landsbygden Belägen mellan väg 101 och Almslättsvägen
Tivolivägen Kurland Österut från Skjutbanevägen
Tjädervägen Smygehamn Söderut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Tjörnevägen Centralorten Västerut från Köpingegatan söder om Tallvägen
Tobisvägen Gislövs läge Söderut från Långavägen
Toftgränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan, parallellt med "Kontinentbanan"
Tokers väg Centralorten Korsholm, norr om Snövits väg
Tommarpsvägen Centralorten Från Västergatan norrut, Väg 635 mot Tommarp
Tordyvelsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Torget Klagstorp Norrut från Byggmästaregatan i vinkel österut till Torggatan
Torggatan Klagstorp Norrut från Storgatan (667)
Torns byaväg Stavstensudde Söderut och västerut från Hövdevägen
Tornslundavägen Landsbygden Del av väg 666, belägen mellan väg 656 och Åbyvägen (663)
Torsbovägen Landsbygden Väg 709, mellan väg 101 och Önnarps byaväg (708)
Tors väg Centralorten Västervång, österut från Balders vägs östra del
Torskvägen Gislövs läge Sydväst från Idvägen
Torupsgatan Centralorten Söderut från Kruthusgatan i vinkel österut
Torvmossevägen Lilla Alstad Norrut från väg 101 i höjd med Alstavärn
Tranbärsvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Transportvägen Centralorten Västerut från Persåkersvägen
Tranvägen Smygehamn Norrut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Trawemündeallén Centralorten Söderut från Västra infarten i vinkel österut
Trekantsvägen Centralorten Norrut från Norrlandsgatan
Tretunnlandshusen Landsbygden Västerut från Lovisefarmsvägen (710)
Trevägen Landsbygden Västerut från Äspövägen (693)
Trollsländevägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Truckvägen Centralorten Österut från Fraktvägen
Trumpetaregatan Centralorten Norrut från Kruthusgatan
Trumslagaregatan Centralorten Österut från Trumpetaregatan
Trålvägen Centralorten Norrut från Stavstensvägen och i vinkel västerut
Trädgårdsslingan Centralorten Västerut från Kasalagatan
Trävaruvägen Centralorten Österut från Tommarpsvägen
Trötters väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Tujavägen Beddingestrand Norrut från Cedervägen
Tullarevägen Centralorten Dalköpinge, tvärgata till Kaptensvägen
Tullstorpsvägen Landsbygden Väg 667, österut från Källstorpsvägen
Tunnbindaregatan Centralorten Österlid, österut från Snörmakaregatan i vinkel norrut
Tuvegatan Centralorten Västerut från Valldammsgatan
Tvärvägen Smygehamn Söderut från Östra Torps byaväg
Tånggränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan
Tångvägen Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Tärngränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan
Tärnövägen Landsbygden Belägen mellan Gärdslövs byaväg (688) och Eksmadsvägen (697)
Tätörtsvägen Beddingestrand Sydväst från Ängskavlevägen
Törnskatevägen Anderslöv Västerut från Pålsvägen
Ugglarpsvägen Ugglarp Väg 662, norrut från väg 101
Ugnsgränd Centralorten Österut från Masugnsgatan
Urds gränd Centralorten Västervång, österut från Frejas vägs västra del
Vagnmakaregränd Södra Åby Österut från Västra bygatan (666)
Vakthundsvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Vallby Byaväg Landsbygden Belägen mellan Vallbyvägen (667) och Norra Vallbyvägen (674)
Vallbytorpsvägen Landsbygden Söderut från Vallbyvägen (667)
Vallbyvägen Klagstorp Väg 667, västerut från Storgatan
Valldammsgatan Centralorten Från Algatan norrut till Hedvägen
Vallgatan Anderslöv Söderut från Sörbyvägen (671)
Vallhagavägen Landsbygden Norrut från Vallbyvägen (667)
Vallmovägen Skegrie Österut från Midsommarvägen
Vannhögsgatan Centralorten Norrut från Hedvägen
Vapengatan Centralorten Norrut från Bruksgatan
Vassadalsvägen Landsbygden Belägen mellan Grönbyvägen (684) och Sillesjövägen (694, 696)
Vassvägen Gislövs läge Söderut från Modeshögsvägen, söder om Gislövs strandväg
Vattenverksvägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Vedvägen Centralorten Vannhög, norrut från Virkesvägen
Wemmenhögsgatan Centralorten Österut från Hesekillegatan
Verkstadsgatan Centralorten Norrut från Maskingatan
Vickholmsvägen Landsbygden Österut från Norra Vallbyvägen (693)
Videgatan Anderslöv Västerut från Vallgatan
Vikingagatan Centralorten Österut från Norregatan
Villavägen Smygehamn Västerut från Östra Torps Byaväg i vinkel norrut
Vindarnas väg Centralorten Knäckekärr, västerut från Östervångsvägen
Vindilsvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Vinkelgatan Centralorten Norrut från Ripatorget i vinkel österut till Söderslättsgatan
Vinkelgatan Anderslöv Söderut från Kyrkogatan
Vinthundsvägen Simremarken Söderut från Stövarevägen, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Vipgränd Centralorten Mellan Tärngränden och Fiskaregatan
Vipphögsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Vipvägen Smygehamn Söderut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Virkesvägen Centralorten Vannhög, österut från Vannhögsgatan
Virvelvindsvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Vitgransvägen Beddingestrand Norrut från Cedervägen i vinkel österut norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Vitlingsvägen Gislövs läge Söderut från Långavägen
Vitmårevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg(Rv 9) i vinkel österut
Vitrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Vrakgodsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Vresrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Vårbroddsvägen Beddingestrand Sydväst från Ängskavlevägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Vårtbitarevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Vårvindsvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Väddklintsvägen Beddingestrand Sydväst från väg 646
Västanväg Smygehamn Österut från Östra Torps byaväg
Västerbrogränd Centralorten Norrut från Strandgatan (lokalgata)
Västerdalsvägen Simremarken Västerut från Altonavägen i vinkel norrut
Västergatan Centralorten Från korsningen Tommarpsvägen - Stavstensvägen österut till Gamla Torg
Västergatan Anderslöv Väg 656 från Landsvägen (101) och söderut
Västervångsvägen Centralorten Prästahejdan, norrut från Älvdansen i vinkel västerut
Västerängen Skegrie Söderut från Skegrie Stationsväg
Västra Alstads Byaväg V Alstad Söderut från Landsvägen (101)
Västra Bangatan Anderslöv Norrut från Landsvägen (101)
Västra bygatan Landsbygden Del av väg 666, belägen i Södra Åby mellan Simrisdalsvägen (664) och Södra Åby byaväg (667)
Västra Infarten Centralorten E6, västerut från Strandgatan
Västra Krattvägen Landsbygden Norrut från Sörbykrattsvägen
Västra Kungsljuset Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Västra Kvarnvingen Centralorten Hallamöllan, västerut från Möllegårdsvägen
Västra Ringgatan Centralorten Sydväst från Kattebäcksvägen
Västra Ringvägen Centralorten Norrut från Västra infarten
Västra Torps byaväg Landsbygden Del av väg 666, belägen mellan väg 9 i Böste och Simrisdalsvägen (664)
Västra Vallgatan Centralorten Norrut från Västergatan
Yggdrasils väg Centralorten Västervång, västerut från Lundavägen (108)
Yngves väg Simremarken Söderut från Algots väg
Yrvädersvägen Centralorten Knäckekärr, norr om Vindarnas väg
Åbyvägen Anderslöv Väg 663, söderut från Landsvägen (101)
Ådalavägen Landsbygden Väg 696 mellan väg 101 och Sillesjövägen (694,696)
Åhusvägen Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan, vinkel österut
Åkaregatan Centralorten Österlid, söderut från Timmermansgatan
Åkerbärsvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Åkerjordsvägen Centralorten Söderut från Omvägen samt norrut från Stavstensvägen
Åkerstigen Centralorten Nordväst från Höghultsgatan
Åkesdalsvägen Landsbygden Österut från Sillesjövägen (696)
Åklagaregränd Centralorten Österut från Borgmästaregatan
Ålavägen Gislövs läge Österut från Aborrvägen
Ädelgransvägen Beddingestrand Norrut från Cedervägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Ägirs gränd Centralorten Västervång, västerut från Balders vägs östra del
Älvdansen Centralorten Prästahejdan, västerut från Tommarpsvägen
Ängagårdsvägen Stora Beddinge Västerut från Brunsbovägen, väg 711
Ängarödsvägen Skateholm Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Ängavägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Änghögsgatan Centralorten Norrut från Kasalagatan
Ängskavlevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Ängslättsvägen Landsbygden Väg 700, belägen mellan Lilla Beddinge kyrkväg (706) och Stora Beddinge byaväg
Ängsnyckelvägen Gislövs läge Norrut från Orkidevägen
Ängsstigen Centralorten Norrut från Långvinkeln
Ängssyrevägen Beddingestrand Österut från Ängskavlevägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Ängsullsvägen Beddingestrand Österut från Ängskavlevägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Äppelrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Äppelstigen Centralorten Västerut från Höghultsgatan
Ärttörnevägen Skateholm Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Äspö Byaväg Äspö Väg 692, söderut från väg 667 mot Äspö
Äspö Kyrkväg Äspö Österut från Äspö Byaväg (väg 692)
Äspövägen Klagstorp Väg 693, söderut från Storgatan (667) mot Äspö
Ättehögsvägen Gislövs läge Österut från Järabacksvägen i vinkel söderut
Önnarps byaväg Landsbygden Väg 708, nordost från väg 101
Öresgränd Centralorten Knäckekärr, norrut från Myntvägen
Öringvägen Gislövs läge Söderut från Långavägen
Östanväg Smygehamn Österut från Kalkbrottsvägen
Österbrogatan Centralorten Norrut från Algatan till Nygatan
Österdalsvägen Simremarken Söderut från Norredalsvägen
Östergatan Centralorten Från Algatan österut till Glasbruksvägens södra slutände
Östergatan Anderslöv Söderut från Landsvägen (101)
Österlidsvägen Centralorten Österlid, söderut från Hovslagaregatan
Österlyckevägen Fru Alstad Österut från Fru Alstad byaväg (659)
Östermarksvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9) mot Östermarken
Österrikevägen Stora Beddinge Väg 718 samt del av väg 713, belägen mellan Stora Beddinge kyrkväg och Tullstorpsvägen (667)
Östersjögatan Centralorten Norrut från Strandgatan
Östersjövägen Smygehamn Söderut från Rv 9 mot Östersjön
Östervångsvägen Centralorten Norrut från Hedvägen
Österväg Simremarken Söderut från Hedvägen
Östra bygatan Södra Åby Väg 678, belägen mellan Södra bygatan (677) och Södra Åby byaväg (667)
Östra Förstadsgatan Centralorten Västerut från Dalköpinge strandväg samt från Möllaregatan västerut
Östra Infarten Centralorten Rv 9 från Järnvägsgatan österut
Östra Krattvägen Landsbygden Norrut från Sörbykrattsvägen
Östra Kungsljuset Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Östra Kvarnvingen Centralorten Hallamöllan, österut från Möllegårdsvägen
Östra Ringgatan Centralorten Söderut från Engelbrektsgatan parallellt med Glasbruksvägen
Östra Ringvägen Centralorten Söderut från Engelbrektsgatan
Östra stranden Centralorten Västerut från Fiskaregatan samt västerut från Durkgränd
Östra Torps Byaväg Smygehamn Västerut från Smyge strandväg (Rv 9)
Östra Vallgatan Centralorten Norrut från Nygatan samt söderut från Spårvägen
Överstevägen Beddingestrand Österut från Ryttmästarevägen , norr om Beddinge strandväg (Rv 9)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?