Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator

Ort

Beskrivning

Parkgatan Centralorten Söderut från Engelbrektsgatan
Penningstråket Centralorten Knäckekärr, söderut från Myntvägen
Pensionatsvägen Skateholm Väg 6, söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Per Hans väg Centralorten Västerut från Västra Vallgatan till Lycko Pers väg
Perstorpsdalsvägen Landsbygden Västerut från Sotemossevägen
Persåkersvägen Centralorten Norrut från Sjöviksvägen
Peter Lundbergs gatan Centralorten Norrut från Algatan till Ehrenbuschsgatan
Petersborgsvägen Centralorten U-gata till Klörupsvägen, norr om Söderslättshallen
Piggvarvägen Gislövs läge Söderut från Långavägen
Pilegränden Centralorten Söderut från Algatan
Pilevallsvägen Centralorten Belägen mellan Köpingegatan och Tjörnevägen, väster om Köpingegatan
Pilevägen Smygehamn Från Resedavägen österut till Rosenvägen
Pionvägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Pipranksvägen Skateholm Väg 5, belägen mellan Beddinge strandväg (Rv 9) i söder och Murgrönevägen i norr
Plejelvägen Centralorten Österut från Lillevångsvägen, söderut från Kämpingevägen (511)
Pliggagränd Skåre Till Skåre mittväg
Plommonvägen Centralorten Norrut från Tallvägen, väster om Köpingegatan
Polisgränd Centralorten Österut från Borgmästaregatan
Pomonagatan Centralorten Västerut från Östervångsvägen mot Norra Kyrkogården
Portgränd Centralorten Söderut från Gråbrödersgatan
Primulavägen Skateholm Söderut från Sjötorpsvägen, norr om Beddinge strandväg
Prinsens väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Profilgatan Anderslöv Söderut från Landsvägen (101)
Profossvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Prosits väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Prostens väg Centralorten Högalid, söderut från Ishallsvägen i båge tillbaka till Ishallsvägen, öster om Norra Infarten
Pråmgränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan
Prästkragevägen Skegrie Österut från Blåklintsvägen
Pudelvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Pukslagaregatan Centralorten Norrut från Kruthusgatan
Puktörnevägen Skateholm Väg 4, söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Pålsvägen Anderslöv Norrut från Landsvägen (101)
Pängs byaväg Stavstensudde Västerut från Hövdevägen
Pärlvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Päronvägen Centralorten Norrut från Tallvägen, väster om Köpingegatan
Pölemossevägen V Alstad Norrut från Landsvägen (101)
Ragnars väg Simremarken Söderut från Algots väg, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Rallarevägen Centralorten Norrut från Tallvägen i båge tillbaka till Tallvägen, öster om Köpingegatan
Rans gränd Centralorten Västervång, västerut från Frejas vägs östra del
Rapsbaggevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Regeringsgatan Anderslöv Belägen mellan Gamla Torget i öster och Järnvägsgatan i väster, norr om Landsvägen (101)
Regnbågen Smygehamn Västerut från Östra Torps Byaväg
Rektorsgatan Centralorten Bäckaskolan, österut från Läraregatan, parallellt och norr om Stavstensvägen
Reparatörsgatan Centralorten Från Östra Ringvägen västerut, söder om Östra Infarten
Repslagaregatan Centralorten Österlid, söderut från Böckaregatan fram till Östra Förstadsgatan
Resedavägen Smygehamn Norrut från Villavägen
Riggarevägen Centralorten Dalköpinge, tvärgata till Kaptensvägen, öster om Sjöfararevägen
Ripagatan Centralorten Från Skyttsgatan österut till Glasbruksvägen
Ripatorget Centralorten Öppen plats norr om Ripagatan, öster om Hesekillegatan
Roddaregatan Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan mot Östersjön
Rorsmansvägen Centralorten Dalköpinge, norrut från Kaptensvägen, väster om Sjöfararevägen
Rosengatan Centralorten Västerut från Östervångsvägen
Rosenlidsvägen Södra Åby Belägen mellan Södra Åby byaväg (667) och Åbyvägen (666)
Rosenvägen Smygehamn Norrut från Villavägen
Rotslingan Centralorten Västerut från Kakehögsvägen
Rullstensvägen Smygehamn SJ-gropen, västerut från Grusgropsvägen i båge söderut
Rundelsgatan Anderslöv Österut från Sjukhemsvägen
Rusthållaregatan Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan
Rydeholmsvägen Landsbygden Söderut från Landsvägen (101)
Ryttaregatan Centralorten Från Gasverksgatan, norrut till Skyttsgatan
Ryttmästarevägen Beddingestrand Från Beddinge Strandväg (Rv 9) och norrut
Rådjursvägen Anderslöv Norrut från Nygatan, väster om Åbyvägen (663)
Rådmansgatan Centralorten Österut från Liljeborgsgatan
Rågvägen Skegrie Österut från Lantmannavägen
Råkvägen Smygehamn Söderut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Räfsvägen Centralorten Söderut från Lievägen
Räkgränd Gislövs läge Norrut från Laxvägen
Rännevägen Centralorten Från Klörupsvägen, väster om Vångavallen åt nordost till Lillevägen
Rävgränd Anderslöv Norrut från Smedjegatan (södra delen)
Rödhakevägen Anderslöv Öster- och norrut från Törnskatevägen
Rödklintsvägen Beddingestrand Belägen mellan Käringtandsvägen i väster och Rödkörvelsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Rödklövervägen Skegrie Söderut från Kamomillvägen
Rödkörvelsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Rödvensvägen Beddingestrand Söderut från Blåeldsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Rökerivägen Stora Beddinge Västerut från Stora Beddinge byaväg
Röksvampsvägen Beddingestrand Västerut från Lilla Beddinge kyrkväg (706)
Röllekevägen Beddingestrand Belägen mellan Rödvensvägen i väster och Rödkörvelsvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Rönngatan Centralorten Tvärgata till Lindgatan, parallellt med Glasbruksvägen
Rönngatan Anderslöv Västerut från Vallgatan i båge tillbaka till Vallgatan
Salixvägen Centralorten Österut från Klövervallsvägen
Salviavägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, väster om Köpingegatan
Sandnarvsvägen Beddingestrand Belägen mellan Rödkörvelsvägen i väster och Tätörtsvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Sandrörsvägen Gislövs läge Söderut från Modeshögsvägen
S:ta Gertruds väg Centralorten Kapellgatans förlängning norrut till Frans Malmrosgatan
S:t Nicolai plan Centralorten P-plats belägen mellan norra änden av Olivia Nordgrens gata och C B Friisgatan i öster
Schäfervägen Simremarken Söderut från Gråhundsvägen, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Sedelvägen Centralorten Knäckekärr, söderut från Myntvägen
Segelsömmarvägen Centralorten Dalköpinge, söderut från Kaptensvägen, öster om Sjöfararevägen
Sergeantvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Settervägen Simremarken Söderut från Gråhundsvägen, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Signérs väg Smygehamn Västerut från Gamla Hemmesdyngevägen, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Sillavägen Gislövs läge Belägen mellan Piggvarvägen i väster och Tobisvägen i öster
Sillesjöräckan Landsbygden Mellan Gabeljungsvägen och Sillesjövägen
Sillesjövägen Landsbygden Väg 694, norrut från väg 101 samt väg 696, norrut från väg 694
Silvergransvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Silvermyntsvägen Centralorten Knäckekärr, söderut från Havrejordsvägen
Silvervingevägen Beddingestrand Från vändzon väster Blåvingevägen till vändzon öster Östermarksvägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Simmermarksvägen Simremarken Rv 9, del av kustvägen mellan Trelleborg och Ystad
Simrisdalsvägen Simremarken Norrut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Sivs gränd Centralorten Västervång, västerut från Frejas vägs östra del
Sjukhemsvägen Anderslöv Norrut från Sörbyvägen (671)
Sjödalavägen Simremarken Tvärgata till Altonavägen
Sjöfararevägen Centralorten Dalköpinge, norrut från Dalköpinge strandväg (Rv 9) (matargata)
Sjögränden Centralorten Från Östra Förstadsgatan söder och österut strax öster om Glasbruksvägen
Sjögräsvägen Gislövs läge Från Modeshögsvägen i söder och österut
Sjömansvägen Centralorten Dalköpinge, söderut från Kaptensvägen, öster om Sjöfararevägen
Sjöskumsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Sjöstensvägen Gislövs läge Söderut från Gislövs strandväg (Rv 9)
Sjötorpsvägen Skateholm Öster- och norrut från Brunsbovägen
Sjöviksvägen Centralorten Västerut från Västra Ringvägen
Sjövägen Beddingestrand Belägen mellan Gulmårevägen i väster och Tätörtsvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Sjövägen Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Skalbaggevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Skarpskyttegatan Centralorten Norrut från Östergatan mot Gummifabriken (väster om Gertrudsgården)
Skegrie Byaväg Skegrie Väg 627 och 635 genom Skegrie
Skegrie Kyrkväg Skegrie Sydväst och västerut från Skegrie Byaväg (627)
Skegrie Stationsväg Skegrie Österut från Skegrie Byaväg (627)
Skenvägen Centralorten Söderut från Tallvägen
Skepparevägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg och i vinkel österut
Skjutbanevägen Tivolihusen Norrut från Kämpingevägen (511)
Skolgatan Centralorten Söderut från Dr Ljunggrens plan mot Hedvägen
Skolgatan Anderslöv Tvärgata till Gamla Torggatan
Skolvägen Smygehamn Österut från Östra Torp Byaväg
Skräddaregränd Centralorten Österlid, söderut från Böckaregatan
Skymningsvägen Centralorten Knäckekärr, norr om Vindarnas väg
Skyttsgatan Centralorten Norrut från Gasverksgatan i vinkel åt nordväst mot Skyttsplan
Skyttsplan Centralorten Öppen plats öster om Valldammsgatan, mellan Skyttsgatan i söder och Hedvägen (söder om Lasarettet)
Skåre Hamnväg Skåre Söderut från Kämpingevägen (511) till hamnen
Skåre Mittväg Skåre Västerut från Skåre Hamnväg
Skåre Sträde Skåre Söderut från Skåre Mittväg
Skåre Tvärgränd Skåre Österut från Skåre Sträde
Skönadalsvägen Landsbygden Mellan Grönbyvägen (684) och Kjösevägen väg 682
Skördevägen Centralorten Västerut från Klörupsvägen
Slaktaregränd Centralorten Belägen mellan Bagaregränd i söder och Timmermansvägen i norr
Slakterigatan Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan
Slussgatan Centralorten Västerut från Krukmakaregatan
Slussgårdens mittgränd Centralorten Belägen inom kvarteret Slussgården
Slånbärsvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Slåttervägen Centralorten Västerut från Virkesvägen
Slänggungan Tivolihusen Västerut från Skjutbanevägen
Släntvägen Anderslöv Tvärgata till Kyrkogatan
Slättebergsvägen Västra Alstad Österut från Västra Alstads Byaväg
Slättåkravägen Landsbygden Väg 695, söderut från Landsvägen (101)
Slörgränden Skåre Söderut från Kämpingevägen (511)
Smalgatan Södra Åby Belägen mellan Södra Åby byaväg (667) och Rosenlidsvägen
Smedgränd Centralorten Österlid, söderut från Timmermansgatan
Smedjegatan Anderslöv Söderut från Landsvägen (101)
Smiths allé Centralorten Österut från Syster Jennys väg
Smugglarevägen Centralorten Dalköpinge, österut från Sjöfararevägen
Smultronvägen Centralorten Norrut från Tallvägen, öster om Köpingegatan
Smyge Strandväg Smygehamn Rv 9, del av kustvägen mellan Trelleborg och Ystad
Smörblommevägen Beddingestrand Belägen mellan Rödkörvelsvägen i väster och Tätörtsvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Smörsoppvägen Beddingestrand Norrut från Kantarellvägen i vinkel österut, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Smörstensvägen Västra Alstad Österut från V Alstads Byaväg
Sniddvägen Fru Alstad Belägen mellan Fru Alstad byaväg (659) och väg 101
Snipgränden Centralorten Västerut från Båtgränd, söder om Östra Förstadsgatan
Snorthögsvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Snytbaggevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9) i vinkel västerut
Snäckgränden Centralorten Söderut från Östergatan
Snäckskalsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Snäckvägen Gislövs läge Söderut från Modeshögsvägen
Snörmakaregatan Centralorten Österlid, norrut från Böckaregatan
Snövits väg Centralorten Korsholm, från Östra Förstadsgatan norrut i vinkel österut till Prinsens väg
Sockenvägen Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan
Sockerbiten Jordberga Österut i slinga från Lilla Jordbergavägen (687)
Solsidan Centralorten Österut från Liljeborgsgatan
Solskensvägen Centralorten Knäckekärr, norr om Vindarnas väg
Solstigen Smygehamn Söderut från Regnbågen, väster om Östra Torps Byaväg
Solviksvägen Centralorten Söderut i båge österut från Östra Förstadsgatan vid Åhus
Solängen Skegrie Norrut från Skegrie Stationsväg
Sommarvindsvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Sotehusvägen Landsbygden Norrut från Kritbruksvägen
Sotemossevägen Landsbygden Mellan väg 101 och Kritbruksvägen
Sparrisvägen Smygehamn Västerut från Resedavägen
Spegelgränd Centralorten Söderut från Snövits väg
Spelmansgränd Centralorten Tvärgata till "Mellanköpingevägens förlängning" söderut (vid A- svarv)
Spelmansgränd Anderslöv Belägen mellan Västergatan i väster och Östergatan i öster
Spårvägen Centralorten Österut från Valldammsgatan till Hesekillegatan (Övre Busstation)
Spättgränd Centralorten Norrut från Stavstensvägen i en böj västerut, parallellt med Tommarpsvägen
Stationsvägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Stavstensvägen Centralorten Från Västergatan västerut till Albäcksskogen
Stenekullevägen V Alstad Söderut från Landsvägen (101)
Stengårdsvägen Landsbygden Del av väg 706, mellan Lilla Beddinge kyrkväg och Källstorpsvägen (667)
Stenhögsvägen Skåre Söderut från Kämpingevägen (511)
Stensoppvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Stigen Anderslöv Norrut från Kyrkogatan
Stighs byaväg Stavstensudde Österut från Hövdevägen
Stjärnstigen Smygehamn Söderut från Regnbågen, väster om Östra Torps Byaväg
Stora Beddinge byaväg Stora Beddinge Söderut i slinga från Tullstorpsvägen (667)
Stora Isie byaväg Landsbygden Väg 674, mellan Västra Torps byaväg (666) och Vallbyvägen (667)
Storgatan Klagstorp Väg 667, mellan Vallbyvägen i väster och Källstorpsvägen i öster
Storkvägen Smygehamn Norrut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Stormgatan Centralorten Norrut från Östra Förstadsgatan
Stortorget Centralorten Norr om Nygatan och öster om C B Friis gatan
Strandfyndsvägen Beddingestrand Västerut från Flaskpostvägen mot Pärlvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Strandgatan Centralorten Mellan Västra Infarten och Hamngatan, norr om väg E6 (lokalgata)
Strandmarksvägen Gislövs läge Västerut från Sandrörsvägen parallellt och söder om Modeshögsvägen
Strandmållavägen Gislövs läge Söderut från Gislövs strandväg (Rv 9)
Strandridaregatan Centralorten Söder om Västra Industriområdet, parallellt och söder om Västra Infarten, från Travemündeallén till Västra Korset
Stråvägen Skegrie Västerut från Lantmannavägen
Stubbvägen Centralorten Vannhög, norrut från Virkesvägen
Strandrågsvägen Gislövs läge Norrut från Strandmarksvägen
Styrmansvägen Dalköpinge Österut från Sjöfararevägen
Styvmors väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Ståstorpsgatan Centralorten Från Carl Smithsgatan österut mot Bryggaregatan
Stövarevägen Simremarken Från Gråhundsvägen österut
Susanvägen Ugglarp Österut från Ugglarpsvägen (662)
Sutarevägen Gislövs läge Österut från väg 646
Svalörtsvägen Beddingestrand Från Rödkörvelsvägen och österut
Svangränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan
Svanvägen Smygehamn Norrut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Svanängsvägen Klagstorp Österut från Nils Perssons väg
Svarttallsvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Svarvaregatan Centralorten Österlid, västerut från Österlidsvägen
Sveagatan Centralorten Belägen mellan Östervångsvägen i väster och Liljeborgsgatan
Sven Tveskäggs väg Centralorten Slinga norrut från Harald Blåtands väg
Svenstorpsgatan Centralorten Österut från Västra Vallgatan
Svärmarevägen Beddingestrand Tvärgata till Östermarksvägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Syllvägen Centralorten Norrut från Tallvägen i båge tillbaka till Tallvägen, öster om Köpingegatan
Syréngatan Centralorten Från Hesekillegatan i väster till S:ta Gertruds vägs norra ände
Syster Hannas väg Centralorten Nyhemsområdet, norrut från Syster Jennys väg
Syster Jennys väg Centralorten Söderut från Engelbrektsgatan, inom kvarteret Fagerängen
Sänghs byaväg Stavstensudde Österut från Hövdevägen
Säckgatan Centralorten Västerut från Genvägen, söder Sjöviksvägen
Södergatan Anderslöv Belägen mellan Eriksborgsgatan i norr och Nygatan i öster
Söderslättsgatan Centralorten Norrut från Wemmenhögsgatan
Söderängen Skegrie Norrut från Skegrie Byaväg (627)
Södra bygatan Södra Åby Del av väg 677, belägen mellan Västra bygatan (666) och Östra bygatan (678)
Södra Parkvägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Södra Torvängsvägen Skegrie Norrut från Skegrie byaväg (vid Skegrie kyrkväg)
Södra Åby Byaväg Landsbygden Väg 667, österut från Vallbyvägen
Södra Åby stationsväg Södra Åby Österut från Rosenlidsvägen
Sörby Gamla Byaväg Sörby Söderut och österut i båge från Sörbyvägen (671)
Sörbykrattsvägen Landsbygden Norrut från Sörbyvägen (671)
Sörbyvägen Anderslöv Väg 671, norrut från Gamla Torggatan
Sörby Västra Byaväg Sörby Norrut och västerut i båge från Sörbyvägen (671)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?