Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator

Ort

Beskrivning

Landsvägen Anderslöv Väg 101, (del av) genom Anderslöv
Landsvägen V Alstad Väg 101, (del av) genom Alstad
Lantmannavägen Skegrie Norrut från Skegrie stationsväg (627)
Lastvägen Centralorten Västerut från Fraktvägen
Latituden Smygehamn Österut från Meridianen
Lavettvägen Centralorten Från Hedvägen söderut, öster om Tommarpsvägen
Laxvägen Gislövs läge Österut från Abborrvägen
Lejonhjälmsgränden Centralorten Från Norregatan i väster österut till Valldammsgatan (norr om kyrkan)
Lektorsgränd Centralorten Bäckaskolan, väster om Läraregatan
Lerbackavägen Landsbygden Österut från Nybyholmsvägen
Lieholmsvägen Fru Alstad Norrut från väg 101 i höjd med Fru Alstad byaväg
Lievägen Centralorten Tvärgata till Flinthögsvägen
Liljeborgsgatan Centralorten Från Hesekillegatan i söder norrut till Hedvägen, vidare norrut från Hedvägen till Östervångsvägen
Lilla Beddinge kyrkväg Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Lilla Isie byaväg Landsbygden Väg 675, belägen mellan Västra Torps byaväg i väster (666) och Stora Isie byaväg i öster (674)
Lilla Jordbergavägen Landsbygden Väg 687, belägen mellan Norra Vallbyvägen i väster (674) och Jordbergaallén i öster (706)
Lilla Svedalavägen Klörup Väg 593 norrut från väg 101 mot Lilla Svedala
Lilleväg Klagstorp Norrut från Torggatan
Lillevägen Centralorten Västerut från Östervångsvägen, norr om idrottsplatsen
Lillevångsvägen Centralorten Vannhög, söderut från Lievägen
Limstensvägen Smygehamn Österut från Vattenverksvägen, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Lindgatan Centralorten Från Rönngatan i väster och österut till Kilgatan
Linehillsvägen Landsbygden Norrut från Hemmesdyngevägen (691)
Linelundsvägen Landsbygden Del av väg 663, belägen mellan Simlinge och Åbyvägen (663, 666)
Lingonvägen Centralorten Norrut från Tallvägen, öster om Köpingegatan
Linnégatan Centralorten Norrut från Rosengatan till Pomonagatan
Ljungvägen Skateholm Väg 8, söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Ljunitsgatan Centralorten Österut från Kapellplan till S:ta Gertruds väg
Lodjursvägen Anderslöv Belägen mellan Smedjegatan och Nygatan
Lodvägen Centralorten Österut från Kättingvägen
Longituden Smygehamn Västerut från Meridianen
Lottaslundsvägen Landsbygden Österut från Eksmadsvägen (697)
Lotsgränden Centralorten Belägen mellan Strandgatan i söder och Västergatan i norr
Lovisefarmsvägen Landsbygden Väg 710, mellan Önnarps byaväg (708) och Gärdslövs byaväg (688)
Luktärtsvägen Skateholm Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9) i vinkel västerut
Lundavägen Centralorten Väg 108, "Norra Infarten" från Hedvägen och norrut
Lundströms väg Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Lupinvägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Lycko Pers väg Centralorten Från Per Hans väg västerut till Tommarpsvägen
Lyktgubbens väg Centralorten Prästahejdan, söder om Älvdansen
Långavägen Gislövs läge Österut från Gösvägen parallellt och söder om Gislövs strandväg (Rv 9) samt österut från Flundrevägen
Långevadsvägen Skateholm Österut från Brunsbovägen (711)
Långvagnsvägen Centralorten Dala Jär, tvärgata till Köpingedalsvägen
Långvinkeln Centralorten Österut från Liljeborgsgatan
Läraregatan Centralorten Bäckaskolan, från Stavstensvägen och norrut
Lärkträdsvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Löjtnant Flinths väg Böste Parallellt och söder om Böste strandväg (Rv 9)
Löjtnantsvägen Beddingestrand Norrut från Överstevägen norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Magistergatan Centralorten Bäckaskolan, från Stavstensvägen och norrut
Magnoliavägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Magnushillsvägen Minnesberg Söderut från Gamla Minnesbergsvägen
Majnyckelvägen Gislövs läge Söderut från Orkidevägen
Majorsvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Makrillvägen Gislövs läge Belägen mellan Långavägen i norr och Idvägen i söder
Malörtsvägen Centralorten Nordväst från Köpingegatan i båge åt sydväst
Mandelblomsvägen Beddingestrand Belägen mellan Käringtandsvägen i väster och Rödvensvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Manetvägen Beddingestrand Från Beddinge strandväg (Rv 9) och söderut
Markiehagevägen Anderslöv Norrut från väg 101
Maskingatan Centralorten Parallellt med och norr om Hedvägen, från Verkstadsgatan västerut i båge mot nordväst och nordost
Masugnsvägen Centralorten Belägen mellan Kruthusgatan i norr och Gjuterigatan i söder
Matrosvägen Centralorten Dalköpinge, söderut från Kaptensvägen väster om Sjöfararevägen
Mellanköpingevägen Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan, Väg 642
Meridianen Smygehamn Söderut från Ekvatorn
Metkroken Centralorten Norrut från Stavstensvägen, öster om Magistergatan
Midsommarängen Skegrie Norrut från Skegrie byaväg (627)
Minkvägen Anderslöv Belägen mellan Smedjegatan och Nygatan
Minnesbergs Byaväg Minnesberg Belägen mellan Gamla Minnesbergsvägen och Magnushillsvägen
Modeshögsvägen Gislövs läge Från Modeshögs skola och österut, parallellt och söder om Gislövs strandväg (Rv 9)
Mopsvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Morellvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, väster om Köpingegatan
Morgonbrisvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Mormorsgränd Centralorten Västerut från Norregatan , norr om Allén
Mossrosvägen Beddingestrand Belägen mellan Kryprosvägen i väster och Äppelrosvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Murgrönevägen Skateholm Österut från Luktärtsvägen, parallellt och norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Murkelvägen Beddingestrand Söderut i slinga från Röksvampsvägen
Musselvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Musseronvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Myntvägen Centralorten Knäckekärr, västerut från Sedelvägen, parallellt med Havrejordsvägen
Månskensvägen Centralorten Knäckekärr, norr om Vindarnas väg
Månstigen Smygehamn Söderut från Regnbågen, väster om Östra Torps byaväg
Måsgränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan mot Östersjön
Måsvägen Smygehamn Norrut från Fågelvägen, väster om Östra Torps byaväg
Måås byaväg Stavstensudde Österut från Hövdevägen
Möllaregatan Centralorten Österlid, belägen mellan Östra Förstadsgatan i söder och Engelbrektsgatan i norr
Möllarevägen Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Möllegårdsvägen Centralorten Hallamöllan, norrut från Hallakroken
Mörtvägen Gislövs läge Söderut från Långavägen
Nannas väg Centralorten Västervång, österut från Frejas vägs östra del
Netzéns väg Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Nils Holgerssons väg Centralorten Från Tallvägen norrut, väster om Köpingegatan
Nils Perssons väg Klagstorp Norrut från Storgatan (667)
Njords gränd Centralorten Västervång, österut från Balders vägs västra del
Norra Parkvägen Smygehamn Österut från Kalkbrottsvägen, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Norra Vallbyvägen Landsbygden Väg 674, mellan Vallbyvägen (667) och Landsvägen (101)
Norra Vallgatan Centralorten Belägen mellan Norregatan i väster och Valldammsgatan i öster
Norra vägen Klagstorp Västerut från Lilleväg
Norra Äspövägen Äspö Västerut från Äspö Byaväg (väg 692)
Norrbylundsvägen Landsbygden Österut från Åbyvägen (666)
Norredalsvägen Simremarken Österut från Simrisdalsvägen
Norregatan Centralorten Norrut från Gamla Torg
Norregatan Anderslöv Belägen mellan Pålsvägen i väster och Gamla Torget i öster, norr om Landsvägen (101)
Norrlandsgatan Centralorten Västerut från Liljeborgsgatan
Norrvallavägen Centralorten Västerut från Norregatan, norr om Allén
Norrängen Skegrie Söderut från Skegrie Stationsväg
Notariegränd Centralorten Från Borgmästaregatan i väster till Rådmansgatan
Nyckelpigevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Nybyholmsvägen Landsbygden Söderut från väg 683
Nygatan Centralorten Från Valldammsgatan i väster till Johan Kocksgatan
Nygatan Anderslöv Söderut från Kyrkogatan, avslutas i en båge
Nyhemsgatan Centralorten Österut från Östra Ringvägen, söder om Östra Infarten
Nyponrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Nyponvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, väster om Köpingegatan
Näckens väg Centralorten Prästahejdan, söder om Älvdansen
Nämndemansgränd Centralorten Österut från Liljeborgsgatan till Borgmästaregatan
Näsbyholmsvägen Landsbygden Österut från Eksmadsvägen (697)
Nätvägen Centralorten Norr om och parallellt med Stavstensvägen, i vinkel med Trålvägen
Nötskrikevägen Anderslöv Västerut från Pålsvägen
Odalvägen Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan till Allmogevägen
Odens Tvärgränd Centralorten Söderut från Algatan, öster om Hansagatan
Odonvägen Centralorten Norrut från Tallvägen, öster om Köpingegatan
Ola Möllares väg Centralorten Hallamöllan, västerut från Möllegårdsvägen, väster om Tommarpsvägen
Oliva Nordgrens gata Centralorten Norrut från Nygatan till S:t Nicolai plan
Ollonborrevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Omvägen Centralorten U-gata till, och söder om Sjöviksvägen
Orkidevägen Gislövs läge Västerut från väg 646

Hjälpte informationen på den här sidan dig?