Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator

Ort

Beskrivning

Jasminvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Jeppa Pers väg Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
J F Hellmansgatan Centralorten Belägen mellan Östra Vallgatan i väster och Hyredammsgatan i öster
Johan Kocksgatan Centralorten Från Järnvägsgatan och norrut
Johannesdalsvägen Simremarken Belägen parallellt med Altonavägen i väster
Jordbergaallén Landsbygden Väg 706, mellan Källstorpsvägen (667) och Landsvägen (101)
Jungmansvägen Centralorten Dalköpinge, tvärgatan till Kaptensvägen väster om Sjöfararevägen
J. W. Wulffsgatan Centralorten Från Kraaksgatan österut till Kapellplan
Järabacksvägen Gislövs läge Söderut från Gislöv strandväg (Rv 9) i vinkel österut
Järnvägsgatan Centralorten Från Hamngatan österut till Johan Kocksgatan
Järnvägsgatan Anderslöv Mellan Sörbyvägen och Landsvägen
Kakehögsvägen Centralorten Österut från Vannhögsgatan
Kalkbrottsvägen Smygehamn Norrut från Smyge strandväg (Rv 9)
Kamomillvägen Skegrie Österut från Rödklöversvägen
Kantarellvägen Beddingestrand Belägen mellan Lilla Beddinge Kyrkväg (706) i väster och Stensoppevägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kaparevägen Centralorten Dalköpinge, österut från Sjöfararevägen parallellt och norr om Kaptensvägen
Kapellgatan Anderslöv Österut från Östergatan
Kapellgatan Centralorten Från Glädjebacksgatan söderut
Kapellplan Centralorten Vid Hantverkaregatans norra slutände
Kaprifolvägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Kaptensvägen Centralorten Dalköpinge, parallellt och norr om Dalköpinge strandväg (Rv 9)
Karbingatan Centralorten Belägen mellan Hedvägen i norr och Ståstorpsgatan i söder
Kasalagatan Centralorten Från Vannhögsgatan österut och i båge norrut
Kastvindsvägen Centralorten Knäckekärr, söder om Vindarnas väg
Kattebäcksvägen Centralorten Söderut från Hedvägen till Västra Vallgatan
Kattfotsvägen Beddingestrand Från Gåsörtsvägen österut, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kejsarens gränd Böste Norrut från Löjtnant Flinths gränd, söder om Böste strandväg (Rv 9)
Kilgatan Centralorten Österlid, från Böckaregatan norrut
Kjösevägen Landsbygden Väg 682, mellan Sörbyvägen (671) och Grönbyvägen (684)
Kinkelgatan Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Klagstorps Stationsväg Klagstorp Norrut från Storgatan (667)
Klapperåsvägen Skåre Västerut från Stenhögsvägen
Klematisvägen Beddingestrand Parallellt och norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Klockaregatan Centralorten Från Glasbruksvägen västerut, söder om Gummifabriken
Klokers väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Klostergränden Centralorten Från Strandgatan i söder till Gamla Torg i norr
Klörups Backar Klörup Norrut från Lilla Svedalavägen (593)
Klörups Byaväg Klörup Väg 593.01 österut från Gustavsbergsvägen till Lilla Svedalavägen (593)
Klörupsvägen Centralorten Från Hedvägen norrut
Klövervallsvägen Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan och i båge västerut
Knastvägen Centralorten Vannhög, norrut från Virkesvägen
Knuts väg Simremarken Belägen mellan Algots väg i norr och Folkes väg i söder, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Kontinentgatan Centralorten Från Hamngatan i söder norrut till Österbrogatan
Kontinentplan Centralorten Söderut från Hamngatan
Kopparmyntsvägen Centralorten Knäckekärr, söderut från Havrejordsvägen
Kornettplatsen Centralorten Västra Egna Hem, söderut från Trumslagaregatan
Kornettvägen Beddingestrand Söderut från Kronovägen norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kornvägen Centralorten Från Liljeborgsgatan österut mot koloniområdet och söderut till Rådmansgatan
Korpralsvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Korsholmsgatan Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan mot Östersjön
Korsåkersvägen Skegrie Österut från Skegrie Byaväg (635)
Kraaksgatan Centralorten Från Hyredammsgatan i söder till Ripagatan
Krabbskalsvägen Beddingestrand Belägen mellan Manetvägen i väster och Musselvägen i öster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kraftgatan Centralorten Belägen mellan Ripagatan i söder och Engelbrektsgatan i norr
Kranbalksvägen Dalköpinge Österut från Kättingvägen
Kristian Nils väg Smygehamn Söderut från Smyge strandväg (Rv 9)
Kritbruksvägen Landsbygden Mellan Önnarps byaväg (708) och Lovisefarmsvägen (710)
Kritvägen Smygehamn Österut från Vattenverksvägen, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Krokvägen Centralorten Norrut från Stavstensvägen
Krongränd Centralorten Knäckekärr, norrut från Myntvägen
Kronodalsvägen Stora Beddinge Belägen mellan Österrikevägen (713) och Tullstorpsvägen (667)
Kronovägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9) i vinkel västerut
Krooks byaväg Stavstensudde Västerut från Hövdevägen
Krukmakaregatan Centralorten Från Stavstensvägen söderut till Frihedsgatan
Kruthusgatan Centralorten Från Tommarpsvägen österut till Farmgatan
Kryddgårdsvägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Kryprosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Krypvensvägen Beddingestrand Söderut från Blåeldsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kryssgränd Skåre Söderut från Skåre mittväg
Kråkbärsvägen Skateholm Väg 10, söderut från Skateholmsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Kullagrundsgatan Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan i vinkel österut
Kullaholmsvägen Ugglarp Österut från Ugglarpsvägen (662)
Kung Hans väg Centralorten Lillevång, söderut från Kungavägen i cirkel tillbaka
Kung Helges väg Centralorten Lillevång, söderut från Kungavägen i cirkel tillbaka
Kung Karls väg Centralorten Norrut från Kakehögsvägen
Kung Kristians väg Centralorten Norrut från Kakehögsvägen
Kungavägen Centralorten Lillevång, västerut från Lundavägen
Kuskgränd Centralorten Belägen mellan Gränsgatan i söder och Timmermansgatan i norr
Kvarngatan Centralorten Från Torupsgatan i söder till Västra Ringgatan i norr
Kvistvägen Centralorten Vannhög, norrut från Virkesvägen
Kvartermästarvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Kylievägen Beddingestrand Österut i slinga från Ängarödsvägen
Kyrkbacken Anderslöv Österut från Östergatan
Kyrkogatan Centralorten Belägen mellan Gamla Torg i söder och Ehrenbuschsgatan i norr
Kyrkogatan Anderslöv Västerut från Åbyvägen (663)
Källadalsvägen Landsbygden Väg 677, belägen mellan Östra bygatan i Södra Åby och Stora Isie byaväg (674)
Källstorpsvägen Klagstorp Väg 667, österut från Storgatan
Kämpingevägen Skåre Väg 511, del av Kustvägen mellan Trelleborg och Kämpinge
Käringtandsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Kärrhöksvägen Landsbygden Österut från Tegelbergavägen (595)
Kättingvägen Dalköpinge Från Gångspelsvägen österut i båge till vändzon i väster
Köksvägen Centralorten Söderut från Ehrenbuschsgatan
Kölgränden Centralorten Norrut från Snipgränden
Köpingedalsvägen Centralorten Dala Jär, från Dalköpinge strandväg och norrut (matargata)
Köpingegatan Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan mot Kyrkoköpinge samt återvändsgata söder om Engelbrektsgatan
Körvelsvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, väster om Köpingegatan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?