Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator

Ort

Beskrivning

Fagerängsvägen Centralorten Nyhemsområdet, västerut från Syster Jennys väg, parallellt och söder om Engelbrektsgatan
Fanjunkaregatan Centralorten Belägen mellan Bryggaregatan i väster och Norregatan
Farmgatan Centralorten Norrut från Torupsgatan till Ståstorpsgatan
Fasanvägen Smygehamn Söderut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Fine Hans väg Böste Söderut från Löjtnant Flinths väg, söder om Böste strandväg (Rv 9)
Fiskaregatan Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan mot Östersjön
Fiskaregatan Anderslöv Norrut från Landsvägen (101)
Fjädervagnsvägen Centralorten Dala Jär, tvärgata till Köpingedalsvägen
Fjällskivlingsvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9), väster om Granhyddan
Flakvagnsvägen Centralorten Dala Jär, tvärgata till Köpingedalsvägen
Flaskpostvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Flintarpsvägen Landsbygden Mellan Flyganättsvägen (681) och Skönadalsvägen
Flintvägen Smygehamn Österut från Vattenverksvägen, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Flinthögsvägen Centralorten Flinthög, mellan Kungavägen och Lievägen
Flockergatan Centralorten Från Algatan i söder norrut till S:t Nicolai plan
Floragatan Centralorten Västerut från Östervångsvägen
Florettgatan Centralorten Belägen mellan Torupsgatans östra ände norrut till Frennegatans östra ände
Flyganättsvägen Landsbygden Väg 681, mellan Sörby och Grönby
Flundrevägen Gislövs läge Norrut från Laxvägen
Flygelgränd Centralorten Norrut från Gråbrödersgatan
Flygsandsvägen Smygehamn SJ-Gropen, sydväst från Grusgropsvägen
Fogdegränd Centralorten Belägen mellan Liljeborgsgatan i väster och Borgmästaregatan i öster
Folkes väg Simremarken Belägen mellan Ragnars väg i väster och Österväg, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Fondgränd Centralorten Knäckekärr, norrut från Myntvägen
Formgränd Centralorten Västerut från Masugnsvägen, öster om Tommarpsvägen
Forsythiavägen Centralorten Tvärgata till Blomstervägen, öster om Köpingegatan
Fraktvägen Centralorten Norrut från Sjöviksvägen på industriområdet
Frans Malmrosgatan Centralorten Från Östervångsvägen i väster österut till S:ta Gertruds väg
Fredsgatan Centralorten Från Vikingagatan norrut till Norra Kyrkogården
Frejas väg Centralorten Västervång, söderut från Yggdrasils väg
Frennegatan Centralorten Från Kvarngatan österut till Florettgatan
Frihedsgatan Centralorten Från Östersjögatan i öster västerut till Krukmakaregatans södra slutände
Fru Alstad byaväg Fru Alstad Väg 659, norrut från väg 656
Fröjdenborgsvägen Landsbygden Väg 680, mellan Åbyvägen (663) och Norra Vallbyvägen (674)
Furirsvägen Beddingestrand Norrut från Överstevägen norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Furuvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9) i vinkel mot öster
Fyrkvägen Centralorten Knäckekärr, söderut från Myntvägen, parallellt med och öster om Penningstråket
Fågelhundsvägen Simremarken Söderut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Fågelsången Centralorten Belägen mellan Bruksgatan och Torupsgatan, väster om Västra Vallgatan
Fågelvägen Smygehamn Västerut från Östra Torps Byaväg
Fänriksvägen Beddingestrand Norrut från Överstevägen norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Färgaregatan Centralorten Österlid, österut från Gyllegatan, i vinkel norrut mot Hovslagaregatan
Föreningsgatan Centralorten Belägen mellan Liljeborgsgatan i väster och Hesekillegatan
Föreningsgatan Anderslöv Söder om Landsvägen (101), väster om Västergatan (656) vid Anderslövs skola
Gabeljungsvägen Landsbygden Österut från Grönbyvägen (684)
Gamla Hemmesdyngevägen Smygehamn Norrut från Smygehus Hotell
Gamla Minnesbergsvägen Alstad Norrut från väg 101 mot Minnesberg
Gamla Torg Centralorten Beläget mellan Algatan och Västergatan
Gamla Torget Anderslöv Beläget norr om Landsvägen (101) och öster om Gamla Torggatan
Gamla Torggatan Anderslöv Från Gamla Torget i söder till Sjukhemsvägen, norr om Landsvägen (101)
Garvaregränd Centralorten Österlid, beläget mellan Gyllegatan i väster och Repslagaregatan i öster
Gasverksgatan Centralorten Från Ryttaregatan i väster till Skyttsgatan i öster
Genvägen Centralorten Från Sjöviksvägen söderut
Gislövs Strandväg Gislövs läge Del av kustvägen, forts på Dalköpinge strandväg från bäcken och österut
Gjuterigatan Centralorten Från Tommarpsvägen österut mot Gissbergshejdan (grönområdet norr om Lycko Pers väg)
Gladers väg Centralorten Korsholm, norr om Snövits väg
Glasblåsaregatan Centralorten Österlid, från Timmermansgatan i söder till Böckaregatan i norr
Glasbruksvägen Centralorten Mellan Östra Infarten och Hedvägen
Glädjebacksgatan Centralorten Belägen mellan Kapellgatan i väster och Johan Kocksgatan i öster
Godsvägen Centralorten Norrut från Sjöviksvägen på industriområdet
Goenisses väg Centralorten Prästahejdan, tvärgata till Älvdansen
Gorms väg Centralorten Norrut från Kungavägen i båge mot Danska vägen i öster
Grafs byaväg Stavstensudde Västerut från Hövdevägen
Granats väg Smygehamn Från Ängavägen i nordostlig riktning, norr om Smyge strandväg (Rv 9)
Granevägen Centralorten Belägen mellan Köpingegatan i väster och Ekevägen
Granlundagatan Centralorten Belägen mellan Östervångsvägen i väster och Liljeborgsgatan
Grepvägen Centralorten Vannhög, norrut från Lievägen
Groeholmsvägen Landsbygden Belägen mellan Brönnestadvägen (693) och Lilla Jordbergavägen (687)
Grusgropsvägen Smygehamn SJ-Gropen, västerut från Ängavägen i båge norr och österut
Gryningsvägen Centralorten Knäckekärr, norr om Vindarnas väg
Grythundsvägen Simremarken Från Simmermarksvägen och söderut
Gråbrödersgatan Centralorten Belägen mellan Bryggaregatan i väster och Norregatan i öster
Gråhundsvägen Simremarken Belägen mellan Pudelvägen i väster och Stövarevägen i öster, samt söderut om Simmermarksvägen (Rv 9)
Gränsbovägen Landsbygden Väg 668 och del av väg 707, belägen mellan Tullstorpsvägen i söder (667) och Almslättsvägen i norr (707)
Gränsgatan Centralorten Från Gyllegatan österut till Åkaregatan
Gränsvallavägen Landsbygden Söderut från Vallbyvägen (667)
Gräshoppsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Grönalundsvägen Landsbygden Västerut från Sörbyvägen (671)
Grönby Hage Landsbygden Österut från Grönbyvägen (684)
Grönbyvägen Landsbygden Väg 684, norrut från väg 101
Grönegatan Centralorten Belägen mellan Ripagatan i söder och Engelbrektsgatan
Gudmundtorpsvägen Landsbygden Del av väg 707, belägen mellan Gränsbovägen i väster (668, 707) och Tullstorpsvägen i öster (667)
Guldbaggevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Guldmyntsvägen Centralorten Knäckekärr, söderut från Myntvägen
Guldvingevägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Gullregnsvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Gulmårevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Gulrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Gustavsbergsvägen Klörup Norrut från väg 101 (593:01) mot Lilla Svedala
Gutenbergsgatan Centralorten Mellan Johan Kocksgatan i väster och Borggatan
Gyas väg Centralorten Prästahejdan, söder om Älvdansen
Gyllegatan Centralorten Österlid, mellan Gränsgatan och Böckaregatan
Gångspelsvägen Dalköpinge Från Kättingvägen österut
Gåsörtsvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Gärdslövs byaväg Landsbygden Väg 688, västerut från väg 684 till väg 714
Gökblomstervägen Beddingestrand Belägen mellan Krypvensvägen i öster och Gåsörtsvägen i väster, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Gösvägen Gislövs läge Norrut från Räkgränd, söder om Gislövs strandväg
Götagatan Centralorten Belägen mellan Östervångsvägen i väster och Liljeborgsgatan i öster
Hagavägen Centralorten Österlid, från Österlidsvägen och österut
Hagtornsvägen Centralorten Tvärgata till Köpingegatan, belägen mellan Hallonvägen i väster och Ekevägen
Hallakroken Centralorten Från Tommarpsvägen västerut
Hallasvängen Centralorten Från Tommarpsvägen västerut i båge söderut
Hallonvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, väster om Köpingegatan
Hamngatan Centralorten Från Strandgatan till Järnvägsgatan
Hanekullevägen Alstad Norrut från Landsvägen (101)
Hans Larssons väg Klagstorp Österut från Brönnestadsvägen (693)
Hansagatan Centralorten Från Hamngatan norrut till Algatan
Hantverkaregatan Centralorten Från Järnvägsgatan norrut till Kapellplan
Hantverksgatan Klagstorp Mellan Torget i väster och Lilleväg, norr om Storgatan (667)
Harald Blåtands väg Centralorten Västerut från Flinthögsvägen
Harrisvägen Skateholm Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Hasselvägen Centralorten Belägen mellan Tallvägen i norr och Granevägen i söder, öster om Köpingegatan
Havrejordsvägen Centralorten Från Lundavägen österut, norr om Knäckekärr
Hedgatan Anderslöv Belägen mellan Pålsvägen i väster och Sjukhemsvägen i öster
Hedvägen Centralorten Mellan Persåkersvägen och Tallvägen
Hejderidaregatan Centralorten Från Hyredammsgatan till Kapellgatan
Hemmansvägen Anderslöv Norrut från Landsvägen (101), öster om Åbyvägen (663)
Hemmesdynge Byaväg Äspö Väg 686 västerut från Äspövägen (691) mot Stora Isie
Hemmesdyngevägen Klagstorp Väg 691 från Vallbyvägen söderut
Hålehögsvägen Klagstorp Norrut från Vallbyvägen (667)
Hällåkravägen Landsbygden Västerut från Grönbyvägen (684) till väg 682
Hästhagegränd Södra Åby Österut från Västra bygatan (666)
Höjalundsvägen Landsbygden Österut från Norra Vallbyvägen (674)
Hönekullevägen Alstad Norrut från Landsvägen (101)
Hönsinge Byaväg Landsbygden Mellan Brönnestadvägen (693) och Landsvägen (101)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?