Förteckning över gatu- och vägnamn inom Trelleborgs kommun

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gator Ort Beskrivning
Abborrvägen Gislövs läge Från Gislöv strandväg (Rv 9) och söderut
Adams gränd Centralorten Från Valldammsgatan och österut (Kvadratens p-plats)
Adjunktsgatan Centralorten Bäckaskolan, söder om Rektorsgatan
Aftonbrisvägen Centralorten Knäckekärr, väster om Vindarnas väg
Aktiegränd Centralorten Knäckekärr, norrut från Myntvägen
Albäckafruns väg Centralorten Prästahejdan, söder om Älvdansen
Alfågelgränden Centralorten Från Östra Förstadsgatan och söderut mot Östersjön
Algatan Centralorten Mellan Gamla Torg i väster och Kontinentgatan
Algots väg Simremarken Belägen mellan Ragnars väg i väster och Österväg, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Allarpsvägen Landsbygden Belägen mellan Sillesjöräckan och Gärdslövs byaväg (688)
Allén Centralorten Belägen mellan Valldammsgatan och Bryggaregatan
Allmogevägen Centralorten Från Engelbrektsgatan norrut och i båge österut
Almelundsvägen Landsbygden Belägen mellan väg 9 i söder och Bramstorpsvägen (665) i norr
Almslättsvägen Landsbygden Del av väg 707, väster och öster om Jordbergaallén (706) till Tullstorpsvägen (667)
Almviksvägen Landsbygden Österut från Grönbyvägen (684)
Alstavärn Lilla Alstad Söder om och parallellt med väg 101
Alsingegatan Centralorten Från Norra Vallgatan och norrut
Alstads Skolväg V Alstad Från Västra Alstads Byaväg och österut
Alstads Stationsväg V Alstad Från Landsvägen (101) och söderut
Altonavägen Simremarken Norrut från Simmermarksvägen (Rv 9)
Amandas gränd Böste Från Löjtnant Flinths väg och söderut, söder om Böste strandväg (Rv 9)
Anderslövsvägen Centralorten Från Östra Förstadsgatan och norrut
Andvägen Smygehamn Från Fågelvägen och norrut, väster om Östra Torps Byaväg
Ankarvägen Dalköpinge Österut från Kättingvägen
Asbjärsvägen Ugglarp Österut från Ugglarpsvägen (662)
Axvägen Skegrie Österut från Lantmannavägen
Backavägen Anderslöv Från Pålsvägen och västerut, norr om Landsvägen (101)
Backsippevägen Beddingestrand Belägen mellan Vipphögsvägen i väster och Blodrotsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Badvägen Centralorten Från Dalköpinge strandväg vid Köpingedal och söderut mot boll- och tennisplanerna
Bagaregränd Centralorten Österlid, belägen mellan Repslagaregatan i väster och Möllaregatan
Bakvägen Centralorten Från Ehrenbuschsgatan och söderut
Balders väg Centralorten Västervång, västerut från Lundavägen
Bangårdsvägen Smygehamn Österut från Stationsvägen och i båge söderut mot Smyge strandväg (Rv 9)
Banvallsvägen Centralorten Söderut från Tallvägen i båge tillbaka till Tallvägen, öster om Köpingegatan
Barkborrarvägen Beddingestrand Från Beddinge strandväg (Rv 9) och söderut
Barrvägen Centralorten Vannhög, norrut från Virkesvägen
Beddinge strandväg Beddingestrand Rv 9, del av kustvägen mellan Trelleborg och Ystad
Berberisvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Bergtallsvägen Beddingestrand Parallellt och norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Besksötevägen Beddingestrand Från Backsippevägen och söderut, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Bivägen Centralorten Nyhemsområdet, nordost från Syster Jennys väg
Björkevägen Centralorten Söderut från Granevägen parallellt med Glasbruksvägen
Björnbärsvägen Centralorten Från Hagtornsvägen och söderut, öster om Köpingegatan
Bleinheimsvägen Skåre Från Stenhögsvägen och västerut
Blidvädersvägen Centralorten Knäckekärr, norrut från Vindarnas väg
Blixtgatan Centralorten Korsholm, söderut från Snövits väg
Blodriskavägen Beddingestrand Västerut och norrut från Lilla Beddinge Kyrkoväg, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Blodrotsvägen Beddingestrand Söderut från Blåeldsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Blomstervägen Centralorten Österut från Köpingegatan
Blygers väg Centralorten Korsholm, norrut från Snövits väg
Blåeldsvägen Beddingestrand Belägen mellan Blodrotsvägen i väster och Rödkörvelsvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Blågransvägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Blåklintsvägen Skegrie Söderut från Vallmovägen
Blåklocksvägen Beddingestrand Belägen mellan Gulmårevägen och Krypvensvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Blåregnsvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Blåvingevägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Bläcksvampsvägen Beddingestrand Österut från Lilla Beddinge Kyrkoväg och i båge söderut, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Bockgränden Centralorten Norrut från Östergatan, öster om Kapellgatan
Bokevägen Centralorten Belägen mellan Köpingegatan i väster och Ekevägen
Bollvägen Stora Beddinge Belägen mellan Tullstorpsvägen (667) och Stora Beddinge byaväg
Bolstervagnsvägen Centralorten Dala Jär, tvärgata till Köpingedalsvägen
Bonnalösavägen Landsbygden Österut från Brönnestadvägen (693)
Borggatan Centralorten Mellan Gutenbergsgatan i söder och Engelbrektsgatan samt från Östergatan norrut
Borggården Centralorten Mellan Johan Kocksgatan i väster och Borggatan
Borgmästaregatan Centralorten Norrut från Frans Malmrosgatan till Liljeborgsgatan
Brages gränd Centralorten Västervång, österut från Frejas vägs västra del
Bramstorpsvägen Landsbygden Väg 665, mellan Simrisdalsvägen (664) i väster och Västra Torps byaväg (666) i öster
Braxenvägen Gislövs läge Österut från Abborrvägen, söder om Gislöv strandväg
Bruksgatan Centralorten Mellan Västra Vallgatan i väster och Bryggaregatan
Brunalgsvägen Beddingestrand Mellan Beddinge strandväg (Rv 9) i norr och Strandfyndsvägen
Brunsbovägen Beddingestrand Norrut från Beddinge strandväg mot Stora Beddinge
Bryggaregatan Centralorten Från Strandgatan i söder och norrut till Hedvägen
Bryggaregatan Anderslöv Västerut från Västergatan (656)
Brönnestadsvägen Klagstorp Väg 693, norrut från Stortorget
Bulldogsvägen Simremarken Västerut från Mopsvägen, söder om Simmermarksvägen (Rv 9)
Bullerbyvägen Centralorten Korsholm, norrut från Östra Förstadsgatan
Buntmakaregatan Centralorten Österlid, österut från Snörmakaregatan
Butters väg Centralorten Korsholm, norr om Snövits väg
Byggmästaregatan Klagstorp Belägen mellan Nils Perssons väg i väster och Torggatan, norr om Storgatan (667)
Båtbyggaregränd Skåre Söderut från Kämpingevägen (511)
Båtgränden Centralorten Söderut från Östra Förstadsgatan mot Östersjön
Bäckahästens väg Centralorten Prästahejdan, söder om Älvdansen
Bälggränd Centralorten Österut från Masugnsgatan
Bärnstensvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9) mot Östersjön
Bästemansvägen Centralorten Tvärgata till Kaptensvägen
Böckaregatan Centralorten Österlid, österut från Glasbruksvägen till Snörmakaregatan
Börsgränd Centralorten Knäckekärr, norrut från Myntvägen
Böste Brunnaväg Böste Belägen mellan Böste strandväg (Rv 9) i norr om Löjtnant Flinths väg
Böste Sjögränd Böste Söderut från Löjtnant Flinths väg, söder om Böste Strandväg (Rv 9)
Böste Strandväg Böste Rv 9, del av kustvägen mellan Trelleborg och Ystad
Carl Smithsgatan Centralorten Från Kruthusgatan norrut till Ståstorpsgatan
Cedervägen Beddingestrand Västerut från Brunsbovägen , norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Clementsgatan Centralorten Från Vikingagatan till Hedvägen
Corfitz Beck-Friisgatan Centralorten Från Hamngatan och norrut förbi (längs) Stortorget
Cypressvägen Beddingestrand Belägen mellan Blågransvägen i väster och Svarttallsvägen i öster, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Dagsländevägen Beddingestrand Parallellt och norr om Beddinge strandväg (Rv 9), mellan Guldvingevägen i väster och Trollsländevägen
Dalaleden Centralorten Norrut från Rv 9 till Dalaslingan
Dalaslingan Centralorten Österut från Dalaleden i båge österut
Dalköpinge strandväg Centralorten Gamla Rv 9 från Östra Infarten Rv 9 österut förbi Dalköpingeområdet till bäcken
Danska vägen Centralorten Norr om Kungavägen i cirkel från Gorms väg och Thyras väg
Dockrosvägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Dr Ljunggrens plan Centralorten Grönområde beläget mellan Skolgatan i väster och Liljeborgsgatan
Dommevägen Fru Alstad Norrut från väg 101
Domänvägen Beddingestrand Belägen mellan Kronovägen i väster och Sergeantvägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Drivhusvägen Centralorten Österut från Kakehögsvägen, väster om Lundavägen
Drivvedsvägen Beddingestrand Söderut från Bärnstensvägen, söder om Beddinge strandväg (Rv 9)
Durkgränd Centralorten Vid Nyhemsparken, mellan Östra Stranden i söder och Toftgränd
Duvvägen Smygehamn Söderut från Fågelvägen, väster om Östra Torps Byaväg
Dykaregränd Centralorten Söderut från Sjöviksvägen
Dödisvägen Landsbygden Norrut från väg 101
Ehrenbuschsgatan Centralorten Belägen mellan Norregatan i väster och Valldammsgatan
Ekevägen Centralorten Norrut från Engelbrektsgatan
Ekvatorn Smygehamn Österut från Östra Torps byaväg
Ekoxevägen Beddingestrand Söderut från Beddinge strandväg (Rv 9)
Eksmadsvägen Landsbygden Väg 697, norrut från Gärdslövs byaväg (688)
Eldtornsvägen Centralorten Norrut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Elevgränd Centralorten Bäckaskolan, söderut från Rektorsgatan
Elverksgatan Centralorten Återvändsgata i nordvästlig riktning från Parkgatan
Enbärsvägen Centralorten Söderut från Hagtornsvägen, öster om Köpingegatan
Enevägen Beddingestrand Belägen mellan Blågransvägen i väster och Svarttallsvägen, norr om Beddinge strandväg (Rv 9)
Engelbrektsgatan Centralorten Österut från Skyttsgatan till Anderslövsvägen
Eriksborgsvägen Anderslöv Belägen mellan Östergatan i väster och Smedjegatan
Evas gränd Centralorten Söderut från Nygatan, mitt emot Söderslättsgymnasiet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?