Åtgärder under sommartid

Att hålla gator och gångbanor rena och ogräsfria medför ett stort arbete och i Trelleborg är därför ansvaret fördelat mellan kommunen och fastighetsägarna. Fastighetsägarna ansvarar för renhållning av gångbanor och kommunen för gator och cykelbanor. Nedan följer beskrivningar av vad du som fastighetsägare har ansvar för och kan göra under sommarhalvåret för att bidra till en trevlig miljö och ökad trafiksäkerhet i Trelleborg.

Växtligheten sprider sig snabbt från tomterna ut på gångbanor under sommartid.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Växtligheten sprider sig snabbt från tomterna ut på gångbanor under sommartid.

Rensa bort ogräs och sopa rent

Som fastighetsinnehavare har du ansvar för att gångbaneutrymmen intill tomtgränsen hålls fria från buskage, ogräs, skräp och annat som hindrar framkomligheten för gångtrafikanter. Under sommarmånaderna är det vanligt att ogräs och buskage sprider sig utanför tomtgränsen och för intilliggande gångbanor är det fastighetsägarens ansvar att rensa ogräs, klippa buskage och sopa rent. Det är även fastighetsägarens ansvar att sopa bort och ta hand om den sand som använts vid halkbekämpning under vintertid.

Rensa rännstensbrunnar

Inom gatunätet finns så kallade rännstensbrunnar och i de fall brunnarna ligger inom gångbaneutrymmet är det fastighetsägarens ansvar att hålla dem fria från skräp och löv som hindrar vattnet att rinna ner i brunnarna. För att brunnarna ska fungera får inte stenar, sand och skräp sopas eller spolas ner i brunnarna.

Fri sikt kan rädda liv

Som fastighetsägare har du ansvar för att växtlighet på tomten inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter. Vägmärken och gatubelysning får inte skymmas av t ex buskage, träd eller häckplanteringar på tomten. För trafiksäkerheten gäller även vissa regler för hur hög växtligheten får vara kring tomten. Fri höjd gäller upp till 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?