Renhållning av gångbanor

I Trelleborg har kommunen och fastighetsägarna ett delat ansvar för renhållning och snöröjning av och kring de kommunala gatorna. Detta ansvar har fördelats så att kommunen ansvarar för gator, cykelbanor och offentliga platser medan fastighetsägaren ansvarar för gångbaneutrymmen mellan fastigheten och själva gatan.

Delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren för skötsel av bland annat cykel- och gångbanor.
Foto: Erik Roman Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren för skötsel av bland annat cykel- och gångbanor.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning och snöröjning av gångbana eller gångbaneutrymme intill kommunal gata genom bland annat följande åtgärder:

  • så snart som möjligt ta bort snö och is som kan vara hinder för gångtrafikanter eller innebära risk för halka, Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. (PDF-dokument, 36 kB)
  • sanda eller genomföra andra åtgärder för att motverka halka,
  • hindra istappar och snöras från tak,
  • se till att växtligheten på tomten inte hindrar framkomlighet eller fri sikt för trafikanter, Broschyr Klipp häcken (PDF-dokument, 480 kB)
  • ta bort ogräs, sopa och hålla rent samt
  • hålla rännstensbrunnar på gångbanan fria från skräp, löv, snö, is och annat som kan hindra vatten att rinna undan.

Läs mer om vad åtgärderna innebär samt vad som kan vara bra att tänka på kring ditt ansvar som fastighetsägare under rubrikerna åtgärder under sommartid och åtgärder under vintertid.

Vad hände med A och B-gator?

Det tidigare regelverket med indelning av gator i A eller B-kategori finns inte längre. Idag är det samma ansvar och regler kring skottning och halkbekämpning för fastighetsägare oavsett vilken typ av gångbaneutrymme det handlar om.

Regler och föreskrifter

De regler som gäller kring gångbanerenhållning och snöröjning finns beskrivna i "Ordningsföreskrifter om gångbanerenhållning m.m. för fastighetsinnehavare i Trelleborgs kommun" som beslutades av kommunfullmäktige den 23 januari 2013. Bestämmelser kring växtlighet regleras av 24 § i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige i december 2011 och i mars 2012.
Föreskrifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?