Renhållning av gator

Gatunätet i Trelleborg är stort och omfattar vägsträckor på flera mil vilket innebär att det är väldigt stora ytor som ska hållas rena och framkomliga året runt. Kommunen ansvarar främst för gatorna i Trelleborgs stad samt i tätbebyggda områden. Övriga gator är antingen statliga eller enskilda och sköts då av Trafikverket respektive den enskilde ägaren.

Under våren sopas det kommunala gatunätet rent efter vintern.
Foto: Mats Lawesson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Under våren sopas det kommunala gatunätet rent efter vintern.

För Trelleborgs kommuns gaturenhållning börjar vintern i november och avslutas i mars. En beredskapsgrupp övervakar väderprognoserna för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning så snabbt som möjligt. Under sommarhalvåret innebär gaturenhållningen främst om att sopa rent de kommunala gatorna från skräp efter vintern. Under hösten sker främst arbete med lövupptagning. Utöver detta kan det förekomma punktinsatser vid behov.

Ansvarsfördelning

Trelleborgs kommun, gatuavdelningen och parkavdelningen, har ansvar för gaturenhållning och snöröjning på offentliga platser såsom kommunala körbanor, cykelvägar och torg. Kommunen bevakar läget, planerar åtgärder och beställer genomförandet av sina entreprenörer.

Trafikverket ansvarar för gaturenhållning och snöröjning av de gator där staten är väghållare som Västra infarten, Strandgatan, Hamngatan, Järnvägsgatan, Östra infarten, Norra Infarten, Bryggaregatan samt de flesta vägarna på landsbygden.

Fastighetsägare som bor intill kommunala vägar har ansvar för renhållning och snöröjning av gångbanor intill tomten. Läs mer under rubriken Gångbanor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?