Projektet Hållbart resande

2015 startade projektet Hållbart resande som aktivt ska främja att fler ska välja ett hållbart resande. Målsättningen för projektet är att så många som möjligt väljer att promenera, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen när de ska resa korta avstånd år 2020.

Projektet Hållbart resande
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: © Copyright Projektet Hållbart resande

Mer om projektet Hållbart resande

  • Kommunstyrelsen beslutade 2014 att kommunen aktivt bör arbeta för att öka andelen som reser hållbart och minska bilresorna i Trelleborg. Målen är att 56 procent av alla korta resor personresor (0-5 km) i Trelleborgs tätort ska göras på ett hållbart sätt (promenad, cykling eller genom kollektivtrafik) år 2020. Det är en förflyttning med 10procent jämfört med år 2013.
  • Projektet startade 2015 och avslutas årsskiftet 2017/2018.
  • Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling är styrgrupp
  • Projektet arbetar främst med tre fokusområden: fysiska åtgärder som underlättar och gynnar resor med buss och cykel; attityd- och beteendeförändring; samarbeten med kommunala, regionala och privata aktörer.

Är du intresserad av att samarbeta eller har eller frågor gällande hållbart resande hör gärna av dig på e-post adress: .

Har du frågor gällande renhållning eller gatuskötsel kontakta .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?