Hållbart resande

Hållbart resande kan ibland verka som ett lite luddigt begrepp, men oftast är det väldigt konkreta handlingar som gör att man reser hållbart. Väljer du till exempel att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt har reser du hållbart. Enkelt och konkret!

Buss och palmer
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Buss och palmer

Att arbeta för ett ökat hållbart resande har en rad fördelar både för dig som privatperson och för vår gemensamma miljö. Förutom att det minskar den gemensamma miljöbelastningen gynnar det oftast både din hälsa och din ekonomi.

Hållbart resande kan omfatta alla slags resor; till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter, shopping och resor för att träffa släkt och vänner. Det kan även handla om delar av en resa resor till och från kollektivtrafikpunkter till exempel till och från Trelleborg C.

Trelleborgs kommun har gjort en rad åtgärder för att öka andelen hållbart resande. Ett exempel är invigningen av Trelleborgs C och de satsningar som gjorts på funktionella och säkra cykelställ. Genom åren har kommunen även genomfört kampanjer och aktiver med syfte att uppmuntra till ökat hållbart resande.

Med nya Pågatågsförbindelsen, förbättrad busstrafik och planer för förbättring av cykelvägnätet finns det goda förutsättningar för att boende i Trelleborg ska välja ett mer hållbart sätt att resa.

 • I staden utan bil? - Res hållbart och smart tillsammans

  Europeiska trafikantveckan pågår 16-22 september. Årets tema är ”Res hållbart och smart tillsammans”. Välkommen att höra mer om Trelleborgs kommuns lokala arbete med att planera och bygga en stad där man enkelt och säkert kan transportera sig utan bil. Arbetet knyter an till FN.s globala Agenda 2030 mål, mål nr 11 Hållbara städer och samhällen.

 • Välkommen att trampa in Trelleborgs nya cykelexpressrutt

  Den 22 april blir det fest i Trelleborg när cykelexpressrutten invigs samtidigt som arkitektförslag för Övre visas upp.

  Den 22 april blir det fest i Trelleborg. Då invigs av den nya cykelexpressrutten samtidigt som framtidens Övre står i fokus.

 • Bussar och tåg får ny tidtabell 11 december

  Den 11 december får Skånetrafikens buss- och tågtrafik ny tidtabell. Här ser du de trafikförändringar som rör oss i Trelleborgs kommun.

 • Tillfälliga cykelställ på plats

  Tillfälliga cykelställ på plats utanför Centralstationen

  Det har blivit trångt i cykelställen vid Centralstationens huvudingång nu medan den östra passagen till tåget är stängt. För att råda bot på det har tillfälliga cykelställ placerats ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?