Kollektivtrafik

I en tystare och renare stad blir bussen viktig för alla, även de som inte reser med den.

Hållbarhet – res för nästa generation

Kollektivtrafiken är viktig i ett hållbart, växande samhälle. När Trelleborg nu tar steget mot en större, mer attraktiv plats satsar vi tillsammans fullt ut. Målet är att kunna erbjuda trelleborgaren Skånes, kanske Sveriges, bästa kollektivtrafik. Alla resor med Skånetrafikens buss och tåg är märkta med Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval”. Denna märkning ställer stränga krav på trafiken när det gäller energieffektivitet, klimatutsläpp och avgasutsläpp.

Elbuss

Från och med trafikstarten den 15 december blir all stadstrafik i Trelleborg helt eldriven. De 9 eCitaro elbussarna från Mercedes-Benz ska drivas med 100 % Miljöel ”grönel”. Införandet av dessa fordon ska leda till tystare, bekvämare och hållbarare resa för våra resenärer i Trelleborg. Samtliga bussar kommer vara utrustade med USB uttag för laddning och Infotainment.

Regionbuss

Samtliga 22 regionbussar i avtalet blir nya och av märket MAN. Bussarna drivs av 100% biogas. Biogas som används i Trafikuppdraget ska ge en utsläppsminskning av klimatpåverkande gaser motsvarande minst 70 % (minskningsvärde) jämfört med om 100 % fossil diesel skulle ha använts. Minst 15 % av den använda biogasen ska vara producerad på källsorterat matavfall. Bussen ska framföras medelst sparsam körning (ecodriving). Samtliga bussar kommer vara utrustade med USB uttag för laddning och Infotainment.

Pågatågen

Pågatågen har öppnat nya möjligheter för trelleborgare att resa och pendla miljösmart. Det kollektiva resandet har ökat i Trelleborg stad sedan Pågatågens start 2015. Möjligheten att resa snabbt och smidigt i hela Skåne, och med ett enkelt byte ta sig vidare till Köpenhamn eller Kastrup. Från och med tidstabellsskiftet i december kommer PågatågenExpress köra på sträckan Trelleborg- Malmö C övre.

PågatågenExpress – direkttåg som erbjuder snabbare resor mellan Trelleborg och Malmö C övre, 28 minuter utan stopp. Ytterligare ett tåg på morgonen för dig som pendlar till arbete eller till studier och ett tåg hem på eftermiddagen.

Seniorkortet

Trelleborgs kommun har beslutat att alla som är 67 år eller äldre, och folkbokförda i kommunen, beviljas gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken inom kommunen. Beslutet gäller från och med 1 maj 2019 för resor med Skånetrafikens stadsbussar, regionbussar och närtrafik inom kommunens gränser. Om resan påbörjas eller avslutas utanför kommunen, betalar du avgift till/från kommungränsen.

Information om Jojo senior (PDF-dokument, 2,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!