Trafik & Infrastruktur

Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Trelleborg fick pågatåg i slutet av 2015.
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborg fick pågatåg i slutet av 2015.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse. Du kan också ta del av kommunens planarbete som översiktsplanering och detaljplanering.

 • Tryckta buss- och tågtidtabeller försvinner i december

  Buss 146 mot Malmö

  Efter flera år av minskad upplaga har Skånetrafiken beslutat att inte trycka några fysiska tidtabeller till tidtabellsskiftet i december.

 • Vad tycker du om landsbygden?

  Det pågår just nu en process med att ta fram en landsbygdsstrategi för Trelleborgs kommun. Processen leds av avdelningen för Hållbar utveckling och en projektgrupp arbetar för att ta fram ett remissförslag. Nu vill vi gärna veta vad du tycker om landsbygden.

 • I staden utan bil? - Res hållbart och smart tillsammans

  Europeiska trafikantveckan pågår 16-22 september. Årets tema är Res hållbart och smart tillsammans. Välkommen att höra mer om Trelleborgs kommuns lokala arbete med att planera och bygga en stad där man enkelt och säkert kan transportera sig utan bil. Arbetet knyter an till FN:s globala Agenda 2030 mål, mål nr 11 Hållbara städer och samhällen.