Idéinkubator

Trelleborgs kommun vill stötta det lokala näringslivet på bästa möjliga sätt under coronapandemin. Därför startar vi idéinkubatorn, vilket gör det möjligt att beviljas medel för innovativa lösningar inom näringslivet.

Vi vill uppmuntra dig till att presentera en innovativ idé eller ett projekt om hur vi i Trelleborgs kommun kan gynna staden och dess invånare. Gemensamt kan vi skapa insatser både för att klara den nuvarande krisen och för att få en bättre framtid i kommunen efter pandemin.

Vi tror att näringslivet har kreativa idéer som kan bidra till både självhjälp och utveckling av Trelleborg under dessa tider. För att kunna uppmuntra och verkställa idéer har vi därför startat idéinkubatorn. Den innebär att du, oavsett om du är privatperson eller företagare, kan lämna in en idé som du tror kan gynna kommunen och dess invånare.

Så här fungerar det

 • Idéinkubatorn är till för organisationer, företag, föreningar och privatpersoner som har fyllt 18 år. För att kunna söka stöd via inkubatorn och få ett godkännande behöver du vara en av dessa aktörer. Din idé behöver även främja flera aktörer och göra samhällsnytta i Trelleborg.

  Finansieringen av medel som kommer från Idéinkubatorn får enbart användas för projektet. Det får inte användas för att bekosta egen lön. Vid slutet av projektet kommer det finnas ett krav på en slutrapport.

  För att kommunen ska kunna vara behjälplig med att stödja ditt projekt behöver vi få in en kostnadskalkyl för verkställandet. Vi återkopplar om det finns möjlighet och medel för att verkställa idén som du har.

 • Trelleborgs kommun behandlar varje projektansökan som ett individuellt fall. Inget generellt maxbelopp är satt.

 • Alla idéer granskas och bedöms utifrån potentiell samhällsnytta som det kan leda till i förhållande till kostnad. Avdelningen Näringsliv behandlar alla ansökningar som kommer in. De ansökningar som bedöms vara aktuella att genomföras lämnas därefter vidare för politiskt beslut.

 • Idéinkubatorn är inte till för:

  • Inköp och investering i verktyg och material som är till för att användas efter projektet.
  • Ett projekt som kan genomföras utan extra finansiering, eller projekt som redan får finansiering av Trelleborgs kommun.
  • Ett projekt där ansvarig går i ekonomisk vinst utanför projektets ramar.
 • Om du blir beviljad finansiering via Idéinkubatorn behöver du tänka på följande:

  • Projektet påbörjas snarast, senast en månad från att du har fått finansiering.
  • Projektet fullföljs inom 1 år från beviljad finansiering.
  • Under och efter projektperioden ska du kunna visa att du har fått stöd av Idéinkubatorn i din marknadsföring.
  • Trelleborgs kommun har rätt att ta del av och använda all form av dokumentation (exempelvis foto, film, skrift) som skapas i samband med projektet.
  • För projekt som beviljats skall datum för slutrapportering bestämmas i samråd med Trelleborgs kommun, normalt 1 månad efter projektet avslutas. Löpande redovisning gäller under projekttiden.

Lämna in din idé

Du kan ansöka om medel genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Frågor? Kontakta oss via naringsliv@trelleborg.se.

Din idé

Om dig som lämnar idé

Tänk på att du som söker till idéinkubatorn måste uppfylla de kraven som ställs.

Projektets tidplan

Finansiering

Övrigt

 • Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för ansökan om medel via idéinkubatorn (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).
  De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer/personnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
  Dina personuppgifter kommer lagras i vårt e-postsystem och kommer att hanteras av avdelningen Näringsliv.
  Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är arbetsmarknadsnämnden som kan kontaktas på arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se.
  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
  Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Arbetsmarknadsförvaltningen