Unga och barn

Samtal- och gruppverksamhet för barn och unga i öppenvård som upplevt våld i nära relation.

Vi kan erbjuda

  • Stödsamtal till barn och unga som bevittnat/utsatts för våld. Samtalen utgår från barnets/ungdomens individuella behov.

  • Samtal med barn och unga enligt metoden "Trappan", som består av jagstödjande krissamtal med barn och unga som upplevt våld. Samtalskontakten innefattar cirka tio samtal.

  • CAP-grupp (Lejonet) är en gruppverksamhet för barn som lever eller har levt i en familj med psykisk ohälsa, missbruk och/eller våld.

Barn ska få en möjlighet till att bearbeta sina upplevelser och att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter i en trygg miljö.

Samtalskontakten och gruppverksamheten är kostnadsfri.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?