SBA för brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter

Många typer av verksamheter behöver arbeta med sitt systematiska brandskyddsarbete på ett organiserat och effektivt sätt. För att kunna göra detta behövs ofta utbildningsinsatser så att den brandskyddsansvarige och dennes brandskyddskontrollanter kan fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

Kursinnehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor – Tolkning av denna.
  • Genomgång av räddningsverkets allmänna råd, samt föreskrifter.
  • Egenkontroll – Hur gör man? Tips på hur ni kan arbeta med egenkontroll.
  • Genomgång av kontroller.
  • Hur man arbetar med checklista.
  • Kommunens ansvar.
  • Förebyggande brandskydd – Tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.

Målgrupp

Individer som kommer att ingå i organisationen för SBA på kommunala förvaltningar, företag, föreningar, med mera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?