Första hjälpen (L-ABC)

När en olycka händer står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt från civilisationen. De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskaper om Första Hjälpen kan rädda liv!

Kursinnehåll

  • Allmän sjukvårdskunskap.
  • Livshotande kriterier.
  • Stoppa blödning.
  • Förebygga chock.
  • Stabilt sidoläge.
  • Prioriteringar.
  • Kursen kan även kompletteras med krisstöd.

Målsättning/syfte
Kursdeltagaren ska efter kursen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer.

Målgrupp
Företag, organisationer och föreningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?