Brandkunskap för alla

Bränder orsakar stora skador varje år och därför blir arbetet med de förebyggande insatserna allt viktigare. Brandkunskap för alla är en kostnadsfri grundläggande utbildning i ämnet brand. Kursen syftar till att höja kunskapen om förebyggande brandskydd, ge ökad medvetenhet om de vardagliga farorna samt ge kunskaper i brandsläckning.

Kursinnehåll

  • Brandorsaker.
  • Brandförlopp.
  • Hur man förebygger brand.
  • Vad man gör om det börjar brinna.

Målsättning/syfte
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna förebygga brand, kunna skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller ett brandtillbud.

Målgrupp
Allmänheten, skola och föreningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?