Anpassad brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten besöker er och lägger upp ett utbildningsprogram enligt era önskemål och ambitioner. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Kursinnehåll

  • Brands uppkomst.
  • Brandförlopp.
  • Förebyggande brandskydd.
  • Åtgärder vid brand.
  • Praktiska övningar med bl.a. handbrandsläckare.

Målsättning/syfte
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och, genom praktiska övningar, bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Målgrupp
Företag, organisationer, och föreningar m. fl.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?