Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

För att komma igång med det systematiska brandskyddsarbetet finns det vissa grundläggande dokument som du kan ha nytta av. Tänk på att dokumenten är väldigt generella i sin utformning och du måste därför anpassa dem efter de behov som just din verksamhet har.

Det före detta Räddningsverkets allmänna råd inom området,SRVFS 2004:3  (PDF-dokument, 240 kB), är bäst att börja med. Därefter kan du använda dig av följande:

Exempel på vad en kontrollrond kan innehålla (PDF-dokument, 50 kB)

Exempel på hur ett grundläggande SBA kan vara utformat, beroende på verksamhetens omfattning:

Förskola och liknande (PDF-dokument, 198 kB)

Grundskolor och liknande (PDF-dokument, 191 kB)

Större industrier, vårdanläggningar och liknande (PDF-dokument, 199 kB)

Om du är medlem i styrelsen för en bostadsrättsförening eller om du är hyresvärd kan följande dokument vara till hjälp:

Allmänna råd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (PDF-dokument, 467 kB)

Exempel på vad en kontrollrond kan innehålla i ett flerbostadshus (PDF-dokument, 42 kB)

Exempel på hur ett grundläggande SBA kan vara utformat för en hyresvärd eller bostadsrättsförening (PDF-dokument, 43 kB)

Skriftlig redogörelse

Blankett skriftlig redogörelse (PDF-dokument, 87 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?