Skriftlig redogörelse

Ägaren till vissa byggnader eller anläggningar ska enligt lagen om skydd mot olyckor lämna in en så kallad skriftlig redogörelse.

Redogörelsen sammanfattar det brandskydd som finns, både när det gäller tekniska installationer och det systematiska brandskyddsarbetet.

Syftet är att fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten ska vara införstådd med det brandskyddsansvar som föreligger, men redogörelsen kan också användas i räddningstjänstens tillsynsplanering. Skriftliga redogörelser ska lämnas in av vissa verksamheter inom områdena vård, skola, hotell, industri, samlingslokal, byggnader med kulturhistoriska värden och byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Den skriftliga redogörelsen ska uppdateras när det har skett förändringar som på ett eller annat sätt påverkar brandskyddet. Det kan till exempel vara att byggnaden har genomgått tillbyggnationer, att fastigheten har sålts till en ny ägare eller att ett sprinklersystem har installerats. Räddningstjänsten Trelleborg använder inte frister för inlämnande av redogörelsen.

Lär mer om den skriftliga redogörelsen hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?