Information till allmänheten angående Sevesoanläggning

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleum-produkter, biobränslen och kemikalier och omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?