Riskobjekt

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en verksamhet, där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, klassas som farlig verksamhet.

Trelleborgs kommun har fem anläggningar som klassas som farlig verksamhet:

  • Nordic Storage
  • Smart Energy
  • Trelleborg industrier AB
  • Trelleborgs hamn
  • Rangerbangården Trelleborg

En farlig verksamhet ska genom detaljerade riskanalyser avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera risken för olyckor samt se till att det finns tillräcklig beredskap för att agera på ett korrekt och effektivt sätt i samband med olycka.

Räddningstjänsten kontrollerar vid tillsyn att anläggningarna uppfyller de lagstiftade skyldigheterna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?