Riskobjekt

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska vissa typer av verksamheter klassas som så kallad farlig verksamhet. Det innebär att verksamheten medför fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Trelleborgs kommun har tre anläggningar som klassas om farlig verksamhet. Det gäller rangerbangården, Ineos Nova och Nordic Storage. Alla ligger i anslutning till hamnen i Trelleborgs tätort.

En farlig verksamhet ska genom detaljerade riskanalyser avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera risken för olyckor samt se till att det finns tillräcklig beredskap för att agera på ett korrekt och effektivt sätt i samband med olycka.

Det är räddningstjänsten som genom tillsyn säkerställer att de tre anläggningarna uppfyller de lagstiftade skyldigheterna. Tillsyn på dessa objekt genomförs årligen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?