VMA

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio eller se på TV för att få information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Varnings- och informationssystemet kan även användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. Dessa larm signaleras enligt följande: Beredskapslarm, 30 sekunder signal, 15 sekunder paus – i 5 minuter. Flyglarm, 2 sekunder signal, 2 sekunder paus – i 2 minuter.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt. Följande kanaler ger information om VMA; Sveriges radio FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. Du kan även få information på krisinformations hemsida den finns även som app för smartphones.

Vid frågor kan du ringa 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Snabbare varning via telefon

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, har VMA kompletterats med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Den första delen av det nya systemet lanseras den 1 september 2014. Man kommer då att kunna skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?