Vad är krisberedskapsveckan?

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som genomförs av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att öka människors krismedvetenhet för att man på så sätt ska bli mer förberedd inför en eventuell kris.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?