Människors oro och ansvar

Är det inte risk att människor blir uppskrämda av dessa budskap?

MSB har genomfört ett flertal utvärderingar och uppföljningar av kampanjeffekten och inte mött något som tyder på att det skapade överdriven oro. Många människor har i dag en hyfsad bild av rådande världsläge och då är det viktigt att visa att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att öka kunskapen om hur Sverige förhåller sig till detta och hur privatpersoner kan bli delaktiga i vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Vilket ansvar har jag för att förbereda mig inför kriser?

Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Kommunen kommer under en kris att fortsätta bedriva sin verksamhet i den omfattning som är möjlig. Har du inga insatser av kommunen i vanliga fall, får du räkna med att fortsätta klara dig själv om det inträffar en kris i kommunen. Om alla förbereder sig på bästa sätt för att klara sig under en kris, kommer störningens påverkan på samhället inte bli så stor.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?