72 timmar, en vecka, längre?

Hur länge ska man klara sig utan samhällets stöd vid en samhällskris?

Det går inte att ge någon exakt tid för hur länge du kan behöva klara dig utan samhällets stöd vid en samhällskris, men det finns rekommendationer på 72 timmar upp till en vecka. Risken med att låsa fast sig vid ett tidsperspektiv är att det inte går att ge några tidsgarantier. Krisen kan vara ett dygn, men också flera veckor.

Vad händer efter 72 timmar/en vecka?

Det vet vi inte. Situationen efter de första dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur omfattande krisen är. Därför är det viktigt att rekommendationen följs av information om att det varken finns några garantier för när krisen är över eller när hjälpen kommer. Poängen är att få människor att reflektera över sina möjligheter att klara vardagen vid en samhällskris.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?