Krisberedskapsveckan Upp och Ner

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Detta budskap har nu kommunen valt att trycka upp och sprida för att öka medvetenheten.

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Försvarsutskottet konstaterade hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Samtidigt visar flertal studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors medvetenhet och förmåga att klara samhällskriser.

 • Krislåda

  Om du ägnar några minuter åt att fundera över hur till exempel ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning - då har du skaffat en beredskap för en samhällskris.

 • Viktiga telefonnummer

  Det är även bra om du skrivit ner andra viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en nödsituation eller liknande.

 • Vatten

  Inget vatten i kranen? Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Tillgången på vatten förutsätter oftast att elförsörjningen fungerar utan störningar eftersom vatten- och avloppsverk måste ha elektricitet för att pumpar och reningsprocesser ska fungera.

 • Kommunikation

  Vid ett längre strömavbrott eller en annan typ av kris så är det viktigt att du kan ta del av den information som ges av myndigheter och media.

 • El och värme

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och titta över din egen beredskap hemma.

 • Livsmedel och reservförråd

  Försvinner strömmen finns det även en risk att affärerna inte kan hålla öppet eftersom betalsystemen inte kommer att fungera.

 • Krisberedskapsveckan

  Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna.

 • Trelleborg deltar i Krisberedskapsveckan

  Banner för kampanjen Upp och Ner

  Nästa vecka, 8 till 14 maj, arrangeras Krisberedskapsveckan. Det är en nationell kampanjvecka med syfte att få hushållen att reflektera över hur man löser behov av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner slås ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?