Krisberedskapsveckan Upp och Ner

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj till 3 juni 2018.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Detta budskap har nu kommunen valt att trycka upp och sprida för att öka medvetenheten.

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Försvarsutskottet konstaterade hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Samtidigt visar flertal studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors medvetenhet och förmåga att klara samhällskriser.

 • Har du en krislåda?

  Hemberedskap

  Om du ägnar några minuter åt att fundera över hur till exempel ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning - då har du skaffat en beredskap för en samhällskris. En mental krisberedskap gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat.

 • Viktiga telefonnummer

  Det är bra om du skrivit ner viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en nödsituation eller liknande.

 • Om krisen eller kriget kommer - hur pratar vi med barnen?

  Den här veckan har alla hushåll i Sverige fått ut informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer. Detta kan väcka många frågor, inte minst hos våra yngre kommuninvånare.

 • Inget vatten i kranen?

  Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Tillgången på vatten förutsätter oftast att elförsörjningen fungerar utan störningar eftersom vatten- och avloppsverk måste ha elektricitet för att pumpar och reningsprocesser ska fungera.

 • Hur kan vi kommunicera?

  Vid ett längre strömavbrott eller en annan typ av kris så är det viktigt att du kan ta del av den information som ges av myndigheter och media. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra, därför är det bra om du vet vart du ska vända dig för att ta del av samhällsviktig information samt hur du kan förbereda dig för att klara av att kommunicera under exempelvis ett längre strömavbrott. Hur kan vi kommunicera?

 • Förbered dig för längre strömavbrott!

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och titta över din egen beredskap hemma.

 • Krisberedskapsveckan Upp och Ner

  Bibliotek information

  Krisberedskapsveckan i Trelleborg gick igång med raketfart på Trelleborgs Bibliotek .

 • Reservförråd med mat

  Försvinner strömmen finns det även en risk att affärerna inte kan hålla öppet eftersom betalsystemen inte kommer att fungera. Det kan därför vara bra att alltid se till så att man har ett reservförråd av mat hemma.

 • Krisberedskapsveckan Upp & Ner

  Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj – 3 juni 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?