Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.

Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Första Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj till 3 juni 2018.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Detta budskap har nu kommunen valt att trycka upp och sprida för att öka medvetenheten.

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Försvarsutskottet konstaterade hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Samtidigt visar flertal studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors medvetenhet och förmåga att klara samhällskriser.

Våra samverkanspartners under krisberedskapsveckan

Trelleborg, Vellinge och Skurups kommun har, under Krisberedskapsveckan, stöd av frivilligorganisationer för att sprida kampanjens budskap. I perioden 6-12 maj kommer du kunna träffa representanter för de frivilliga på olika ställen i kommunen, bland annat på tågstationerna, torget och stormarknader.

Nedan ges en sammanfattning av frivilligorganisationerna kommunen samverkar med.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK)

FAK är en rikstäckande frivilligorganisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver, utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en form för samarbete mellan kommunen och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar.

I Vellinge finns en Frivillig resursgrupp som är bemannad med personer bosatta i kommunens alla delar. FRG är en extra resursförstärkning vid en större händelse och kan bland annat hjälpa till att informera allmänhet, hjälpa till vid utrymningar och bemanna geografiska trygghetspunkter.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet erbjuder kurser och utbildningar som bidrar till att öka folks riskmedvetenhet. Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

Civilförsvarsförbundet planerar och genomför även utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX.

Lottakåren

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt försvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Kanske vill du bidra med ditt engagemang när samhället hamnar i kris? Kanske är du intresserad av att göra en insats i det svenska försvaret? I Svenska Lottakåren samlas kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Oavsett ålder och intresse så är vi ganska säkra på att du kan hitta din plats i Lottakåren.

 • Var förberedd!

  Hemberedskap

  Om du ägnar några minuter åt att fundera över hur till exempel ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning - då har du skaffat en beredskap för en samhällskris. En mental krisberedskap gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat.

 • Vem ska man ringa?

  Det är bra om du skrivit ner viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en nödsituation eller liknande. Anteckna uppgifterna nedan samt andra telefonnummer som är viktiga för dig.

 • När strömmen försvinner

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och se över din egen beredskap hemma.

 • Hur tar jag del av samhällsviktig information?

  Vid ett längre strömavbrott eller en annan typ av kris så är det viktigt att du kan ta del av den information som ges av myndigheter och media. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra, därför är det bra om du vet vart du ska vända dig för att ta del av samhällsviktig information samt hur du kan förbereda dig för att klara av att kommunicera under exempelvis ett längre strömavbrott.

 • Inget vatten i kranen?

  Avbrott i vattenförsörjningen är mycket allvarligt. Vi människor behöver minst 3 liter vatten per dygn. Den mängden vatten räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna. Tillgången på vatten förutsätter oftast att elförsörjningen fungerar utan störningar eftersom vatten- och avloppsverk måste ha elektricitet för att pumpar och reningsprocesser ska fungera.

 • Att tänka på när maten tar slut

  Försvinner strömmen finns det även en risk att affärerna inte kan hålla öppet eftersom
  betalsystemen inte kommer att fungera. Det kan därför vara bra att alltid se
  till så att man har ett reservförråd av mat hemma.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?