Trygghetspunkter

De geografiska avstånden i Trelleborg är inte speciellt stora - kommunen mäter knappt 30 kilometer från öster till väster, drygt 20 från norr till söder. Dock kan snöstormar, orkaner, strömavbrott och andra tilltag av naturens makter göra Söderslätt svårframkomligt.

För att kunna ge alla kommuninvånare tillgång till service på hemmaplan finns tolv trygghetspunkter förberedda, redo att hjälpa till med stort och smått vid extraordinära händelser.

De tolv trygghetspunkterna är samtliga förlagda till skolor. I centralorten är Fågelbäcksskolan, S:t Nicolai (Söderslättsgymnasiet), Liljeborgsskolan. Vannhögsskolan, Pilevallskolan och Östra skolan utpekade som trygghetspunkter. Därtill kommer Serresjöskolan, Klagstorps skola, Smyge skola, Anderslövs låg- och mellanstadieskola, Västra Alstads skola och Skegrie skola. Varje trygghetspunkt omfattar ett område med från 1 500 personer kring Västra Alstad till 4 500 personer inne i Trelleborg.

Trygg punkt

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för den som vistas inom respektive geografiska område i samband med större räddningsinsatser eller extraordinära händelser.

Trygghetspunkterna är förberedda för en lång rad uppgifter. Härifrån ska man kunna ge och få aktuell information till besökare och egen personal, fungera som reservplats för utalarmering via nödnumret 112, vara förbindelselänk till den centrala staben och berörda myndigheter, ge enklare sjukvård, erbjuda krisstöd, kunna servera lättare förtäring och dryck, erbjuda vila och övernattning och på andra sätt ta hand om människorna i det aktuella området. Genom att finnas ute bland människorna ökar också kunskapen om förhållandena i just den här delen av kommunen, något som kan vara väl så viktigt i en krissituation.

Förbindelselänk

En väsentlig uppgift är att ge aktuell information till berörda. Trygghetspunkten fungerar som språkrör mellan myndigheterna och de boende. Från centralt håll förses trygghetspunkten med relevant information som via personalen delges de som söker sig hit. På samma sätt kan de aktuella förhållanden rapporteras in via telefon, fax och datakommunikation.

Att man valt skolor som trygghetspunkter har många fördelar. Här finns kök, telefoner, datakommunikation, hygienutrymmen och andra lokaler. Samtliga skolor kan förses med nödvatten och reservkraft om detta skulle behövas. Varje trygghetspunkt ska också ha sin egen kommunikationsradio. Personalen som bemannar trygghetspunkterna är i stor utsträckning densamma som arbetar här i vardagslag, något som borgar för god kännedom om både lokaler och omgivning.

Till varje skola finns knutet ett stöd- och konsultteam som vid en extraordinär händelse skall kunna verka också utanför skolans värld. Till trygghetspunkterna kan också knytas frivilligorganisationer som Röda korset och Civilförsvaret.

Systemet med trygghetspunkter är än så länge så nytt att det inte hunnit provas i skarpt läge. Avsikten är att en årlig övning skall finslipa planerna så att allt fungerar nästa gång Kung Bore gör en rejäl påhälsning på Söderslätt. Modeshögsskolan har dock använt för utspisning av strandrensningspatruller i samband med ett oljeutsläpp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?