Brand och äldre

För äldre med begränsad rörlighet finns det anledning att vara särskilt försiktig vad gäller brand. Oavsett orsaken kan mycket göras för att förhindra att bränder uppstår.

Varje år brinner det i 6 000 hem i Sverige och cirka 120 människor omkommer. Sängrökning är en av de vanligaste orsakerna till dödsbränder, varför det är viktigt att aldrig röka i sängen.

Att inte ha brandvarnare ökar risken att dö i brand markant. Vid tre av fyra dödsbränder saknas fungerande brandvarnare. Men glöm inte testa så att den fungerar och att du hör den!

Här följer fler förebyggande råd om bränder!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?